Dit is de samenvatting van de 15e bijeenkomst van de Bijbelcursus “Wegwijs in de Bijbel”. Nu we 21 april niet bij elkaar kunnen komen, komt de samenvatting op deze manier voor jullie beschikbaar.

Lees hem rustig door en ook de Bijbelgedeelten onderaan de samenvatting.

De Heere zegene het en Hij behoede jullie. Bij Hem kun je schuilen!

Bijeenkomst 15 : De gelijkenissen van Jezus

 

Het woord "gelijkenis" is een vertaling van het woord “paraballo” (waar ons woord "parabel" vandaan komt) en duidt op een vergelijking tussen twee objecten. In tegenstelling tot allegorieën bevatten gelijkenissen in het algemeen één vergelijkend onderdeel in plaats van meerdere. Er wordt in een gelijkenis dus één waarheid of les overgebracht.

We kunnen de gelijkenissen verdelen in 3 soorten:

  1. Gelijkenissen, die gaan over de groei van het Koninkrijk
  2. Gelijkenissen, die gaan over de onderdanen in het Koninkrijk
  3. Gelijkenissen, die gaan over de vijandschap tegen het Koninkrijk

Het is onmogelijk om alle gelijkenissen hier weer te geven. We zullen er een drietal behandelen.

De gelijkenis van het mosterdzaad

Jezus is bezig met het onderwijs over het Koninkrijk der hemelen. En daarbij gebruikt Hij het beeld van het zaad van de zwarte mosterd. Het zaad is zo groot als een speldenknop. Het is het kleinste zaadje wat met het oog gezien kan worden. Als de mosterdplant volwassen is, is hij is de grootste onder de soortgelijke tuingewassen. Hij kan wel een hoogte van drie meter bereiken. De vogelen van de hemel nestelen in zijn takken. Dit beeld is bekend en wordt gebruikt om een machtig Rijk mee te duiden, dat Zijn onderdanen beschermt.

Wat wil Christus hiermee onderwijzen? Hij trekt een tegenstelling tussen het begin en het einde. Voor het oog is het mosterdzaadje klein, maar zijn einde is heerlijk. En zo is het ook met het Koninkrijk der hemelen. Een nietig begin. Straks gaan twaalf apostelen na de hemelvaart van Christus de heerlijke werken van het Koninkrijk der hemelen verkondigen. Maar om in het beeld van het mosterdzaad te blijven, de vogelen (= de volken) zullen zich nestelen in deze machtige en heerlijke boom. Dat begint op de Pinksterdag waar op één dag drieduizend zich nestelen in deze boom. En zo gaat de verkondiging van het Koninkrijk door. Nog steeds is er plaats!

De gelijkenis van de verloren zoon

Het verhaal gaat over een opstandige zoon die zijn vaders opvoeding afwijst. De zoon is hoogmoedig en koppig en gaat op pad naar een verafgelegen land, leeft daar een wild leven vol avontuur en verkwanselt alles wat ook maar enige waarde heeft (letterlijk en figuurlijk). Pas wanneer hij zijn falen en wanhoop onder ogen ziet, keert hij naar huis terug, berouwvol en bereid om alles te doen wat nodig is om weer bij zijn vader in de gunst te vallen. Tot zijn verbazing, en tot de verbazing van alle anderen, wordt hij onvoorwaardelijk in zijn vaders liefdevolle en vergevende armen verwelkomd. Geen enkele hoeveelheid tijd, geen enkele hoeveelheid geld en geen enkele hoeveelheid opstandigheid konden het geduld en de onvoorwaardelijke liefde voor zijn zoon in de weg staan, "want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, hij was verloren en is gevonden" (Lucas 15:24). Natuurlijk is de geweldige boodschap van deze gelijkenis dat God voor al Zijn kinderen geduldig en genadig is. Hij is bereid om ieder van ons thuis in Zijn liefdevolle en vergevende armen te verwelkomen. Dit verhaal laat iets zien van de liefde van God voor verloren zonen en dochters, die berouwvol tot Hem terugkeren. Dit komt duidelijk naar voren in de gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15.

De gelijkenis van het grote avondmaal

We kunnen deze gelijkenis in drie hoofdpunten samenvatten: (1) de voorbereiding, (2) de uitnodiging en (3) de gevolgen.

1. De voorbereiding – ‘Komt, want alle dingen zijn nu gereed’

‘Komt, want het is nu gereed’ moest de slaaf tot de genodigden zeggen. Alle voorbereidingen waren getroffen en het moment was gekomen om aan te schuiven. Zoveel eeuwen later mogen ook wij de mensen uitnodigen om te komen tot de Heere Jezus.

2. De reacties – ‘Houd mij voor verontschuldigd’

De reacties op de uitnodiging zijn zonder meer teleurstellend te noemen en we begrijpen de toorn van de heer des huizes. Als het maar slechts een gelijkenis was konden we er wellicht nog mee leven, maar als we uit deze gelijkenis mogen leren dat de ‘uitnodiger’ God is die Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wij ‘brood zouden kunnen eten in het Koninkrijk van God’ dan begrijpen hoeveel pijn het God moet doen wanneer mensen Zijn aanbod van liefde en genade afslaan.

3. De gevolgen – Hoe erg het ook is, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat de verwerping van het heil wat we ontvangen kunnen in Christus een oordeel inhoudt. Veel mensen hebben het daar moeilijk mee en wijzen dat God een God van liefde is en dat nooit zal doen. De Bijbel leert ons het tegendeel. Een voorbeeld daarvan zien we bij de apostel Paulus wanneer hij in Athene het Evangelie verkondigd en spreekt hij in dergelijke bewoordingen: ‘God dan (…) verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft , op welke Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een Man, die Hij (…)uit de doden heeft opgewekt.’ (Hand. 17:30-31) Dus: ‘Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.’

De Bijbelteksten die bij dit gedeelte horen, zijn:

Marcus 4:30-32 (de groei van het Koninkrijk);

Lucas 15 : 11-21 (de onderdanen in het Koninkrijk);

Lucas14: 15-24 (de vijandschap tegen het Koninkrijk).