Column: Apologetiek

Apologetiek

Dit woord komen we weleens tegen. Apologetiek heeft te maken met verantwoorden en verdedigen van het christelijke geloof. Niet aanvallend, maar aanvoelend en aanmoedigend. 
Iedere christen krijgt ermee te maken. Werknemers, werkgevers, scholieren en studenten. Ook een predikant en evangelist. Zelfs onze kinderen. Vriendjes kunnen vragen waarom ze ’s zondags naar de kerk gaan en niet naar het strand.
Wat een kansen om het Evangelie door te geven. Een oud gezang zegt: ‘Grijp toch de kansen, door God u gegeven’. Dit ga je doen als je door God bent gegrepen.
Toch valt ‘apologetisch-bezig-zijn’ niet mee. Het is te hoog van de toren geblazen als we denken apologetiek uit onze mouw te schudden. Alsof we apologetiek in onze broekzak hebben. Of als we hoog boven die ander staan die kritische vragen stelt. Apologetiek is in afhankelijkheid de waarheid verdedigen en ervoor uitkomen. 
Dit roept vaak weerstand op. Je wordt dan vaak uitgemaakt voor arrogant. Wie denk je wel dat je bent! 
Op dat moment is het nodig staande te blijven. Om dan aanvoelende, aanwijzende en aansturende antwoorden te geven. In feite kun je dat alleen als jezelf bent ‘gearresteerd door de Waarheid. De Waarheid heeft jou dan overmeesterd als een vijand. 
Zou Jezus, Die de Waarheid is, je dan niet helpen? Hij wil geven wat je zeggen moet (Matth. 10:19). Nee, dat gaat niet vanzelf. Daarom roept de grote Apologeet en de trouwe Getuige Jezus op, om de Schriften te onderzoeken (Johannes 5:39). Daarnaast kun je een boek te lezen dat gaat over apologetiek. 

 

Dan kan het dat een kind aan de buurvrouw vertelt waarom ze naar de kerk gaan. Of een politieman die aan z’n collega uitlegt waarom hij bidt voor z’n boterhammen. Of die student die apologerend getuigt in de collegezaal waarom hij in de schepping van zes dagen blijft geloven. 
Dat een zwakbegaafde man aan z’n leiding vertelt waarom hij zondags naar de samenkomsten wil.  Hij neuriede de psalmen mee en toonde eerbied in de samenkomsten. Een ‘stille’ apologeet. 
Apologetiek bedrijven. Hoogbegaafd of minder begaafd? Het geheim zit hem in de doorleefde waarheid van genade in Christus Jezus (1 Tim. 1:15). Die dit beleven, zijn de ‘beste’ apologeten en getuigen. Dan kun je het niet laten goed van God te spreken. 
Apologetiek en getuigen: Het gaat om de eer van Koning Jezus als het goed is. Als dat weegt vallen vele vragen en verschilpunten weg. 
Dan hebben we het niet zozeer over separatie (afscheiding), reformatie (zoutend zout), of integratie (hoe ver kan ik mee). Niet dat dit onbelangrijke vragen zijn, maar dan hebben we een woord voor deze tijd. Een woord op z’n tijd en tijd voor het Woord. Een apologetisch en getuigend woord. Ook al staat het denken van deze generatie mijlenver van het christelijk gedachtegoed af. Toch hebben we ons ervoor over omdat Christus Zich overgaf voor vijanden.   
Apologetiek? (…) zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze (1 Petrus. 3:15,17).Voorhoudende het woord des levens… (Filipp. 2:16). 
Ik sluit af met vijf punten van apologetiek.
Ten eerste bijbelkennis; ten tweede een persoonlijke relatie met de Heere door bekerende genade; ten derde gedrevenheid. Zelfs als vervolging dreigt. Ten vierde kennis van de cultuur en ten slotte enige mensenkennis. 

Apologetiek? Christus wil het ons leren, Die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis beleden heeft.