خلاصهی سخنرانی یکشنبه 25-12-2016

2016

                         06-83571391   تلفن همراه: 020-6227742  تلفن:

            موضوع سخنرانی: آگوستوس یا مسیح لوقا 20:2-1

ثبات:

سال آینده 15 مارس، انتخابات پارلمانی می باشد. در حال حاضر، گفته می شود که آن هیجان انگیز خواهد شد. به شهروندان زیادی وعده داده می شود. همه چیز امکان پذیر است وهر یک از حزب ها طرفین خود را دارد و این یک دموکراسی است. با وجود این، شما گاهی اوقات می توانید به عنوان یک شهروند احساس کم بودن (بدون قدرت بودن) کنید. بعضی وقت ها هم متوجه میشوید که دموکراسی  دموکراسی نیست که به ما گفته میشود.

همچنین در داستان کریسمس (تاریخچه کریسمس) ما با شهروند ها بی قدرت روبه رو میشویم.

 انها باید ثبت نام کنند به این دلیل که امپراتور روم، آگوستوس  یک سرشماری می خواهد و قانون گوستوس پادشاه است. از آنها اطاعت نکنید، پس از آن برخی دست تکان دادن و همه میباست به طور موقت به جایی بروند که خانواده او در انجا بودند.

اسم نویسی زحمت زیادی بود و بعضی ها راه خیلی طولانی در پیش داشتن وقطعا در آن زمان، هیچ حمل و نقل عمومی وجود نداشه. این خبر اسم نویسی به مریم و یوسف هم اعمال شد. آنها میبایست از ناصری در شمال به بیت لحم در جنوب سفر کنند و سفر انها تقریبا 80 ک.م. بود.

ثبت نام اغلب یک منادی از مشکل بود و وقتی شما ثبت نام میکردی آنها قادر به پیدا کردن شما بودن برای گرفتن مالیات و مردم اسرائیل احساس می کردن که آنها آزاد نیست که یک حاکم روم عجیب و غریب بر آنها حکومت  کند.

گوستوس:

همانطور که گفتم، قانون امپراتور آگوستوس پادشاه است. همه جا اسرائیل ارتش او حال حاضر است. آگوستوس  در اوج قدرت آن است. او صلح را در این کشور پس از چند سال مشکل احیاء کرده است.

در حال حاضر او تنها بر تخت پادشاهی نشسته است. دشمنان امپراتوری خود را آرام نگه داشته اند. اگر انتخابات شده است، پس از آن اوت خواهد بود سیاستمدار محبوب. نامزد نخست وزیری. آنها حتی او را نجات دهنده هم می نامند. اوت است نام مستعار او است این بدان معنی است والا، (الهی)

آگوست فکر می کند که قدرت دارد. این اگوست قدرتمند باید به لوکاس جایی دهد در تاریخچه کریسمس. لوقا می خواهد به چیزی  بگوید او می خواهد نشان می دهد که در حال حاضر چه کسی قدرت نهایی را دارد. و سوال اینجاست که چه کسی قدرت نهایی را دارد ؟ او مسیح است.

 

آسیب پذیر:

در نگاه اول شما این را نمی گویند برای این که ما در این داستان در کجا با مسیح روبرو شدیم ؟ در شهروندان ناتوان ؟ او یک انسان معمولی است مانند مردم عادی مثل یوسف و مریم. او با ان ها به سفر میرود. مریم یک دختر باردار عادی در چشم دیگران بود و مسیح همراه او بود با مردمان نادان که هیچ چیزی برای گفتن نداشتن و فقط به اطاعت اما  از دستور آگوستوس می پرداختن.

وقنی که انها به بیت لحم بیاییند هیچ جایی برای انها نیست بنابراین، هیچ جایی برای مسیح هم نیست.

هر چند هیچ جایی در یک خانه در بیت لحم وجود ندارد، اوبرای خود یک جایی را می سازد. او می خواهد در یک اصطبل متولد می شود. امپراتور آگوستوس نشسته بر تخت خود در قصر خود. پادشاه عیسی نهفته در یک آخور. به ظاهر شکننده و نابالغ است اما با این حال او در ثبات تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین را داشت