Nieuw: Waarvoor leef ik?

De titel van dit boekje is een vraag die veel mensen herkennen. Deze vraag klinkt als het tegenzit in ons leven. Je kampt met ziekte of met tegenslag in je relatie, studie of werk. Of het gaat je juist voor de wind. Dan kan evenzeer de vraag naar de zin van het leven ons bezighouden.

In de Bijbel kom je ook mensen tegen die met deze vraag hebben geworsteld. De Heere Jezus weet als geen ander hoe we met deze vraag kunnen lopen. Hij weet dat deze vraag zelfs een verzoeking voor ons kan zijn. Zelf werd Hij in alle dingen verzocht, om hen die verzocht worden te hulp te komen.

Wat is de zin van mijn leven? De auteur luistert naar antwoorden van mensen buiten en binnen de kerk, maar vooral naar het antwoord van de Bijbel.

Dit toegankelijk geschreven boekje is ook geschikt voor mensen die minder vertrouwd zijn met het christelijk geloof.

De auteur van het boekje is evangelist Johan Krijgsman.

Paperback, 96 bladzijden € 10,90. 

Voor bestellen: www.hertog.nl

In de evangelisatiepost aan de Looiergracht 70, is dit boekje ook te koop.