Nieuwe column: Een nieuwe elektriciteitsmeter

Een nieuwe elektriciteitsmeter            

Nieuwsgierig kwam de monteur die morgen door de zijingang van de Looier binnen. De nieuwe elektriciteitsmeter had hij in een doos bij zich. Langzaam liep hij door. Hij wilde weten wat voor bedrijf wij waren. In de kerkzaal gekomen, werden zijn ogen groot van verbazing. Is dit een kerk? De verwondering was in zijn stem te horen. 

De man was juist weer met het ‘geloof bezig’. Moest hij nu uitgerekend in een kerk een nieuwe elektriciteitsmeter plaatsen? Dit kon niet toevallig zijn. Dit ging zijn pet te boven. Bekomen van de verbazing zaten we even later samen aan de koffie. Ik hoorde zijn verhaal aan.

Onwetend
Als zeventienjarige was hij het ouderlijke huis ontvlucht. Het katholieke geloof kon hem gestolen worden. Wat had het voor zin om nog langer thuis te blijven bij ruziemakende ouders? Weg, de wijde wereld in. Wat is er vrijer dan ‘lang leve de lol’? Wat is er heerlijker dan de verslavende drug amfetamine? Wat is er spannender dan steeds een andere griet versieren? Wat is er fijner dan elk weekend uit je dak gaan? 
Het kon niet op. Totdat hij ‘gegrepen’ werd door een Amerikaans YouTube filmpje dat over geloof ging. Een filmpje over een zaadje in de ‘akker’ van je hart. Het liet hem niet los. Tientallen keren daarna bekeek hij het. Wat een mooi beeld over dat ene zaadje. Als dat waar is van dat zaadje, heeft het leven dat ik nu leef, geen toekomst, zo dacht hij. 
Nee, dat die gelijkenis van dat zaadje in de Bijbel staat, wist hij niet. Hoe zou hij dat kunnen weten? Hij wist het verschil tussen katholiek en protestant niet eens. Hij was wel nieuwsgierig naar het verschil. Hij had nog nooit van Paulus gehoord. Hij wist zelfs nauwelijks wat een Bijbel is. Wat het Evangelie is. Wie Jezus is… Op de basisschool had hij er vroeger weleens iets van gehoord, maar nu? Hij wist niets meer. Maar dat filmpje over dat zaadje, dat liet hem niet los. Wat een kansen die vroege morgen om het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Wat mooi om het zaad te zaaien.

Eenvoudig onderwijs
Opnieuw kwam ik erachter hoe onwetend men is. Daar moet je rekening mee houden met evangeliseren. Denk niet: dat moeten ze (nog wel) weten. Dan ben je niet goed bezig. Zowel niet bij de jongeren (en ouderen) in onze kerken, als buiten de kerk.
De onkunde is schrikbarend hoog. Ambtsdragers en voorgangers dienen daar rekening mee te houden. Het gaat toch om kostbare zielen die gered moeten en kunnen worden? Wees eenvoudig, klip en klaar. Praat niet over de hoofden heen. Hoe eenvoudig was Christus? Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Iemand kan zelfs door ‘het zaadje’ van een YouTube filmpje ‘gegrepen’ worden. Nee, we leggen niemand haastelijk de handen op. Het wederbarende werk van de Heilige Geest is nodig. Ik weet het. Daarom toch maar doorgaan met zaaien. Is het niet linksom, dan rechtsom. 

Kansen
Een paar uur later vertrok een tevreden monteur met een Bijbel en een boekje over teksten vanuit de Bijbel. ‘Zaai uw zaad in den morgenstond en trek uw hand des avonds niet af; want gij weet niet wat recht wezen zal, of dit of dat, of dat die beide tezamen goed zijn zullen’ (Prediker 11:6). O ja, dat is waar ook: de nieuwe elektriciteitsmeter werkt prima. Daar begon het allemaal mee. Een oud gezang zegt: ‘Grijp toch de kansen, door God u gegeven! Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? D' arbeid der liefde, gedaan om u heen’.