Nieuw boek: Ontmoetingen met Jezus

Twee jaar geleden is door evangelist Johan Krijgsman het boekje geschreven ’Waarvoor leef ik?’ . Eind oktober is er weer een boek van hem verschenen. In ‘Ontmoetingen met Jezus’ lezen we over de Heere Jezus, hoe Hij tijdens Zijn leven op aarde in contact was met verschillende mensen. We kunnen er van leren hoe Hij met een ieder persoonlijk omging en altijd liefdevol en bewogen was. Steeds was Hij gericht op de eer van God en maakte Hij Zich bekend als de Zaligmaker van zondaren.

In dit boek lezen we dat het ook voor ons nodig én mogelijk is om te komen tot een eerste of vernieuwde ontmoeting met de Zoon van God. Het boek is geschikt voor jongeren en ouderen. Ook voor mensen die minder bekend zijn met de Bijbel. Dit boek is een prachtige cadeautip en voor slechts €11,90 te bestellen bij www.hertog.nl of via boeken@bijsimondelooier.nl

Ook in de shop van de evangelisatiepost is het boek verkrijgbaar.

Het boek verschijnt in de week van maandag 28 oktober.