Belangrijk bericht: afgelasting alle activiteiten

Zondagse samenkomsten:

Om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en om uw en onze gezondheid te beschermen is besloten om álle activiteiten, uitgaande van ‘Bij Simon de Looier’ af te gelasten. Dit betekent helaas ook dat de zondagse samenkomsten niet door zullen gaan.

U kunt de samenvatting van de toespraak, zoals u deze gewend bent te krijgen na een samenkomst, vanaf zaterdagavond op deze website vinden.

Telefonisch spreekuur:

Om u in de gelegenheid te stellen tóch een gesprek te hebben of om uw vragen te stellen, hebben evangelist Johan Krijgsman en evangelist Rini Vos een telefonisch spreekuur op alle vrijdagen van 10.00-11.00uur. Om meerdere personen de gelegenheid te geven hiervan gebruik te maken zullen we ongeveer 10 minuten per persoon met u in gesprek kunnen zijn.

U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

Johan Krijgsman: 06-83571391

Rini Vos: 06-38327638

 

We beseffen dat de impact groot is! De maatregelen die landelijk, zelfs wereldwijd, genomen worden zijn ongekend. We wensen u kracht en moed toe in deze moeilijke tijd. Wij bidden voor u en wensen u van harte Gods zegen voor de toekomst toe!

Een hartelijke en meelevende groet,

Johan Krijgsman en Rini Vos

Toespraken

Toespraken worden online geplaatst, zie: 

Christus’ gebed voor Zijn vijanden - Lukas 23:34

Video van toespraak zondagmiddag 22 maart