Bijbeluur 24 april 2022 - Stilte in je hart

 

Stilte in je hart

Psalm 62

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jeduthun.

2 Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

3 Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen.

4 Hoe lang zult gijlieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden; gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur.

5 Zij raadslagen slechts, om hem van zijn hoogheid te verstoten; zij hebben behagen in leugen; met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken zij. Sela.

6 Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting.

7 Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen.

8 In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God.

9 Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela.

10 Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen; in de weegschaal opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid.

11 Vertrouwt niet op onderdrukking, noch op roverij; wordt niet ijdel, als het vermogen overvloedig aanwast, en zet er het hart niet op.

12 God heeft een ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is.

13 En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Stilte in je hart’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. In Psalm 62:10 en 11 spreekt David niet positief over de mens. Hoe moet je dit zien in vergelijking met Psalm 8:6 waar David beschrijft dat God de mens een eervolle plaats gegeven heeft, bijna net zo hoog als de engelen?

  1. Waarom is Psalm 62 een mooie Psalm als je deze in reactie op Goede Vrijdag en Pasen leest?

  1. Waar wordt u/jij ‘stil’ van?
  • Wil je daar iets van delen met anderen?
  • Wat heb je n.a.v. Psalm 62 hierover van David geleerd?

Oorverdovende stilte - IkzoekGod.nl