Veranderd of vernieuwd? - 1 Samuël 10:9a

Samenvatting toespraak zondagmorgen 26-7-2020. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
mobiel: 06-83571391. Thema van de toespraak: ‘Veranderd of vernieuwd?’ n.a.v. 1 Samuël 10:9a

Jaren geleden was er een Tv-programma: God verandert mensen. Presentatoren gingen in gesprek met mensen die tot bekering kwamen. Ze vertelden hoe God hun leven totaal veranderde. Mooie dingen werden er soms verteld waarin Gods genade doorklonk. 
Vanmorgen gaat het ook over iemand die door God werd veranderd. Hij kreeg een ander hart. Een andere gezindheid. Hij werd een ander mens. 
Het is Saul, de eerste koning van Israël. Hij regeerde van 1050-1010 voor Christus.

Saul wordt koning
Samuël, een bekende profeet destijds in Israël, zalft Saul tot koning. Zoals bij ons de koning is beëdigd, zo doet Samuël dat bij Saul. 
Samuël belooft Saul dat de Geest van de HEERE ‘vaardig’ over hem zal worden. Hij zal met andere profeten gaan profeteren. Saul zal in een andere man veranderd worden (1 Samuël 10:6). 
Samuël belooft zelfs aan Saul dat de Heere met hem zal zijn. 
Na deze mooie beloften verlaat Samuël Saul. Dan staat er in de Bijbel dat de Heere doet wat Hij beloofd had. Sauls hart wordt veranderd. 

Opzienbarend
Dit is niet zomaar iets. Stel je voor dat je kinderen hebt die het verkeerde pad zijn opgegaan. 
Je weet er geen raad meer mee. Hoe je ook praat, ze willen niet luisteren. Als God dan hun hart verandert ben je toch blij? Of een drugverslaafde die door God wordt veranderd, dat valt toch op? 
Daar ben je toch blij mee? Of een crimineel die tot inkeer komt. Daar kijk je toch van op?
Alle voorbeelden die ik heb genoemd zijn opzienbarend. Je kunt ze uitbreiden met andere voorbeelden. Je zou hopen dat er velen komen die door God worden veranderd. 
Sauls hart werd ook veranderd. Dat was opzienbarend. Lees het maar na. Toch is Saul op een vreselijke manier aan het einde van z’n leven is gekomen (1 Samuël 31). Ergens anders lezen we ook dat God Saul verworpen heeft als koning (1 Samuël 15:26 en 1 Samuël 16:1).  

Ander hart
Saul kreeg dus een ander hart. Dat was wonderlijk, maar wel waar. De Geest des HEEREN werd vaardig over Saul. Dat wil zeggen dat de Geest van de Heere in hem kwam. 
Samuël was er zo mee begaan dat hij hem zelfs kuste.
Wat heeft deze veranderde Saul opmerkelijke dingen meegemaakt en gedaan. 
Ook beleed hij zijn zonden. Hij vroeg om vergeving  en aanbad de Heere. 
Als je dit van iemand hoort ben je er toch blij mee? Je zou zomaar denken dat Saul een kind van de Heere was. Dat hij bekeerd en een gelovige was. Voor het oog was hij inderdaad bekeerd en geloofde hij. Toch oordeelt de Bijbel anders over Saul. 
Wat is het belangrijk dat we ons leven en dat van anderen, toetsen aan de Bijbel. 
Saul kreeg een ander hart. Dat staat in de Bijbel als een vlammende waarschuwing. 
Hij kreeg geen nieuw hart. Dat is een verschil van dood en leven. 
Een mooie dode blijft toch een dode. Schijnlevend is toch dood. 

Madame Tussaud
Bij Madame Tussaud in Amsterdam hebben ze beroemdheden met wassenbeelden nagemaakt. 
Van een afstand lijken ze net echt. Als je dichterbij komt, merk je dat het schijn is. 
Er zit geen leven in. Zo’n wassenbeeld is koud. Het hart klopt niet. Er stroomt geen bloed doorheen. 
Zo was het met Saul geestelijk gesproken. Hij was wat dat betreft een wassenbeeld. 
Hij had wel een ander hart van de Heere gekregen, maar geen nieuw hart. Sauls hart klopte niet van ware liefde tot en voor de Heere. Sauls hart klopte alleen voor zichzelf. Zijn eer moest koning kraaien. 
Door Sauls geestelijke hart stroomde niet het ‘levensbloed’ van de Heere Jezus. 
Hij had geen relatie met Hem door ware bekering en geloof. Van de buitenkant was dat niet te zien. 
Houd dat voorbeeld maar in gedachten van de wassenbeelden. Zelfs de profeet Samuël vergiste zich. Maar de Heere vergist Zich niet, Hij ziet het hart aan. Hij kijkt dwars door ons heen. Het is het onderzoek meer dan waard om te kijken hoe het er met ons voor staat. Een ander hart of een vernieuwd hart. Een zaak van leven en dood. Van licht en duisternis. Van hemel en hel. 

Voorbeelden
In de Bijbel heeft de Heere Jezus voorbeelden gegeven van mensen met een veranderd hart. 
Er waren tien maagden (Mattheüs 25:1-13). Alle tien in het wit gekleed. Alle tien een brandende lamp, dus ook olie. Wat een verandering. Alle tien op weg naar de bruiloftszaal. 
Toch haalt de Heere Jezus een streep door dit optimisme. Vijf maagden waren dwaas. Hadden een veranderd hart, maar geen vernieuwd hart. De andere vijf waren wijs. Hadden een vernieuwd hart. 
De Heere Jezus heeft het ook over het onkruid tussen de tarwe (Mattheüs 13:24-30). 
Voor het blote oog geen verschil tussen de tarwe en het onkruid. Tarwe staat hier symbool voor een vernieuwd hart en onkruid voor een veranderd hart.
De Heere Jezus neemt nog een voorbeeld van goede en kwade vissen in een net (Mattheüs 13:47-52). Met dat net vergelijkt Hij het Koninkrijk der hemelen. Dat net kun je ook met de kerk vergelijken. In dat ‘net’ zitten goede en kwade mensenvissen. Vernieuwde en veranderde mensen. 
Aan het eind van de tijd wordt pas een scheiding tussen goede en kwade vissen aangebracht. 
Wat belangrijk voor ons om een nauwkeurig onderzoek bij jezelf te houden. Heb ik een veranderd of een vernieuwd hart? 

Vernieuwd hart
God verandert mensen. Maar God vernieuwt ook mensen. Veranderde mensen gaan verloren als ze niet vernieuwd worden. Met een veranderd hart kun je zelfs heel godsdienstig zijn. 
Je kunt zingen, bidden en naar toespraken luisteren. Je kunt zelfs heel bewogen zijn onder een toespraak. Bepaalde zonden kun je zelfs laten en bestrijden.  
Met een vernieuwd hart gaat het om de eer van de Heere. Dan vecht je tegen alle zonden in je omdat je zondeloos voor de Heere wilt leven. Een vernieuwd hart weet hoe je jezelf kunt bedriegen wat het godsdienstige betreft. Daar is een vernieuwd hart juist zo bang voor. 
Iemand met een vernieuwd hart weet wat er vanbinnen huist. Die komt ‘Saul’ vanbinnen tegen. 
Die worden geestelijk ‘afgebroken’ in zichzelf en houden niets over. 
Die houden niets over dan zonde, oordeel en schuld. Die komen met ‘geestelijk’ lege handen te staan. 
Mensen met een vernieuwd hart voelen zich niet bekeerd, maar onbekeerd. Ze missen liefde, gerechtigheid en heiligheid. Ze missen alles. Die komen als ‘armen van geest’ bij de Heere Jezus. 
Eén ding weten ze uit ervaring: Hem hebben ze nodig voor vergeving van zonden. Maar ook om zo te leven zoals God het wil. Jezus wordt hun alles omdat ze niets geestelijk goeds in zich vinden en overhouden. In Jezus vinden ze alles wat ze missen. Lees 1 Korinthe 1:30 maar.  
Steeds vragen ze Hem: Trek mij tot U dan zal ik komen en U nalopen. Ze ervaren dat ze zelf Jezus niet kunnen ‘pakken’. 
’s Morgens trekt de mist geleidelijk op van het land zodat het land zichtbaar wordt. 
Zo wordt Jezus door Woord en Geest steeds meer zichtbaar voor een vernieuwd hart. 
Jezus wordt hun steeds meer ‘dierbaar’, beminnelijk.
Heb je een veranderd of een vernieuwd hart? Dit is een zaak van leven of dood. Bid of de Heere je hart wil ‘doorgronden’ en kennen (Psalm 139:23,24). Bid dit voor het eerst of opnieuw.