Bidden met Abraham in 2020 - Genesis 18:22-32.

Samenvatting toespraak zondagmorgen 27-9-2020. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman.

Telefoon 06-83571391. Thema: ‘Bidden met Abraham in 2020’ n.a.v. Genesis 18:22-32.

We leven in turbulente tijden. Alles is in beweging. Miljoenen vluchtelingen, natuurrampen, oorlogsdreigingen. Opwarming van de aarde, milieuproblemen,

zedeloosheid, etc. etc. En dan nu ook nog het coronavirus erbij. Velen vragen: waar zal dit eindigen? Weet je waar? Aan het einde van de wereld. Bij de komst van de Heere Jezus.

Ook de tijd waarin Abraham leefde, was een goddeloze tijd. Toch was Abraham in die tijd voorbidder.

Abraham en Lot

Abraham, wie heeft nog nooit van hem gehoord? Abraham is in 2166 voor Christus geboren.

Abraham is de stamvader van het volk Israël en dus van Christus.

Op bevel van de Heere moet Abraham emigreren vanuit Ur. Het huidige Irak. Zijn hele familie gaat mee. Ook z’n neef Lot. Uiteindelijk komt Abraham in Kanaän, het huidige Israël. Daar gaat hij wonen.

Zijn neef Lot en zijn familie trekken iets verder. Ze gaan in de zeer goddeloze stad Sódom wonen.

Hoe ver kan ik mee?

Als je dit van Lot leest, wrijf je je ogen uit. Lot, een gelovige, gaat hij in zo’n goddeloze stad wonen? 

In Genesis 13:10 lezen we dat o.a. economische belangen Lot in beslag nemen.

Wat leren we hieruit? Dat zelfs een kind van de Heere zichzelf niet toevertrouwd is. Als het aan hem ligt, keert hij de Heere de rug toe. Eens en voor altijd.

Weet je, Gods kinderen houden vol. Waarom? Omdat de Heere het met hen volhoudt om Jezus’ wil.

Als dat niet het geval zou zijn, zou de hemel leeg blijven. Hij is in Christus de Getrouwe.

Dit neemt niet weg dat Zijn kinderen verantwoordelijk blijven.

Gods kinderen moeten niet vragen: hoe ver kan ik mee met de zonde, met de wereld? Nee, hoe ver moet ik van de zonde wegblijven? Hoe kan ik zo leven, dat ik dicht bij Christus blijf zonder ruis?

Toch kan ik Lot begrijpen. Eigenlijk ben ik ‘blij’ dat dit in de Bijbel staat. Waarom?

Lot kom je zo vaak ‘vanbinnen’ tegen. Heb jij het nooit dat dit leven zo trekt met alle begeerlijkheid? Gods kinderen herkennen dit bij tijden tot hun verdriet. Als het dan aan hen lag… 

Lot, de rechtvaardige

Ondanks alles pleit ik voor Lot. Het staat zo vast als een huis dat Lot een kind van de Heere is.

Hoe ik dat weet? Eeuwen later, zo ongeveer in het jaar 65 na Christus, lees ik iets moois over Lot.

In 2 Petrus 2:7 en 8 staat dat de rechtvaardige Lot moe was van de ontucht van de mensen in Sódom. Hij walgde ervan. Dag aan dag was het een kwelling voor hem om daartussen te wonen.

Tenslotte heeft de Heere hem eruit verlost.  

Wat een prachtig getuigenis lezen we hier van Lot. Lot was een rechtvaardige.

Hij stond weer in een rechte verhouding met de Heere. Daarom staat hij te boek als een rechtvaardige. Niet in zichzelf, maar door zijn geloof in Christus. Hij geloofde door de Heilige Geest dat de Verlosser Jezus, de Rechtvaardige, eens geboren zou worden.   

Christus is bij uitstek de Rechtvaardige. Waar wij het hebben laten liggen, heeft Hij het opgepakt.

Wij zijn van het rechte pad van Vader afgeweken. Dat is onze schuld en schuld moet betaald worden. Christus heeft deze schuld voor Zijn kinderen betaald met Zijn kruisoffer. Hij is nooit van het rechte pad afgeweken. Voor allen die zich bekeren en geloven in Hem, is Hij nu de rechte Weg tot de Vader.

In jezelf zul je nooit een rechtvaardige worden. Wel door het geloof in Jezus, de Rechtvaardige.  

Abrahams gebed voor Sódom

Ook de Heere weet van de enorme goddeloosheid in Sódom en Gomórra. Hij is dit zat.

Twee engelen vertellen Abraham dat God Sódom en Gomórra gaat omkeren. Gaat verwoesten.

Op een voor ons begrijpelijke manier wordt dat verteld in Genesis 18:16-33.

Sódom, de stad waar Abrahams neef Lot woonde. 

Dat de Heere die steden gaat verwoesten, grijpt Abraham erg aan.

Ook Abraham is net als Lot door het geloof in Christus, een rechtvaardige in Gods ogen.

Hij gaat voor de HEERE staan en blijft daar staan. Dan pleit Abraham door het geloof bij de HEERE voor eventuele rechtvaardigen, gelovigen, die in Sódom wonen.

Abraham gaat door zijn knieën en bidt vurig om het behoud van deze gelovigen. Hij is voorbidder.

Soms wordt een hele familie of plaats behouden vanwege gelovigen.

Dat is de goedheid van de Heere. Dat weet Abraham. Daarop pleit hij.

Abraham vraagt: HEERE als daar nu vijftig rechtvaardigen zijn, brengt U de stad dan ook om?

De HEERE zegt dat Hij dat dan niet doen zal. Abraham gaat verder met z’n pleitgebed, zijn voorbede.

Als er dan vijfenveertig gelovigen zijn, vernielt U de stad dan nog?

Weer antwoordt de HEERE het dan niet te doen. Abraham telt af en gaat naar veertig rechtvaardigen. Dan naar dertig gelovigen. Dan van dertig naar twintig rechtvaardigen. Tenslotte eindigt Abraham bij tien rechtvaardigen. Als er nog maar tien rechtvaardigen zijn in Sódom, zal de HEERE Sódom niet omkeren.

Na deze laatste voorbede van Abraham voor Sódom, gaat de HEERE weg van Abraham. 

Dit houdt in dat er nog geen tien gelovigen in heel Sódom gevonden werden. Dat is wat!

Aangrijpend: de Heere kan een land, stad of persoon verlaten. Als dat gebeurt, is de ondergang nabij.

Voorbidders gevraagd

Ben je doordrongen van de ernst van de situatie in Sódom? Die stad was door en door geseculariseerd. Bijna alle zonden werden goedgepraat.

Ben je doordrongen van de ernst van de situatie in Nederland en van de wereld?

Hoe is het met onze voorbede? Bidden wij met Abraham in 2020 voor Nederland, onze regering, zieken, eenzamen. Voor… Ja, waar niet voor? Ons land is in nood. De tijd dringt! Bekering is nodig.

Zonder het ware geloof in Christus ben je zélf in nood (Joh. 3:36). De tijd dringt! Geloof is nodig.

Zulke voorbidders weten ook dat ‘Sódom’ niet ver weg ligt. Het ligt om de hoek van de straat in Nederland. Ook hier worden bijna alle zonden goedgepraat. ‘Sodom’ is ook binnenin hen. Het is Gods genade dat er een breuk gekomen is met ‘Sódom’ vanbinnen. Soms kunnen ze er nog wel terdege last van hebben. Maar ze doen er in Jezus’ kracht alles aan om het te overwinnen.

In Zijn kracht zijn ze meer dan een overwinnaar. Hoe meer overwinnaar, hoe inniger er voorbede zal zijn voor alles om hen heen. Ze gaan steeds meer het voorbeeld volgen van Abraham.

Als een kleine afhankelijke jongen blijven ze ‘staan’ voor de HEERE. Ook in 2020.

Jezus, dé Voorbidder

Met Abraham zijn Gods kinderen door het geloof blij dat Jezus er is. (Joh. 8:56).

Door het geloof in Zijn Naam bidden ze. Hij is de enige Verlosser. Tot de dag van vandaag bidt Hij in de hemel voor biddeloze voorbidders.

In Zijn voorbede ligt de kracht van behoud. Als het moet voor de hele wereld.

Om de voorbede van Jezus is Lot bewaard. De andere mensen in Sódom en Gomórra zijn omgekomen. De HEERE ‘regende’ zwavel en vuur van de hemel over deze steden en hun inwoners. Hij keerde die steden om. (Genesis 19:24,25). Wat een waarschuwing om niet in zonden te volharden.

Jezus’ voorbede wordt door de Vader nooit afgewezen. Wat een rijkdom hebben dan Gods kinderen.

Ze zijn voor eeuwig veilig in Jezus’ voorbede (Hebreeën 7:25).

Wie je dan ook bent. Een kind van de Heere of niet. Ga in gebed tot Jezus. Dit is niet verboden. Ervaar zo Gods gewilligheid voor mensen die in ‘Sódom’ wonen en ‘Sódom’ vanbinnen tegenkomen.