Nog veel meer n.a.v. Joh. 20 : 30 en 31 en Joh. 21 : 25

 

Samenvatting toespraak zondagmorgen 8-5-2022. Voorganger evangelist Johan Krijgsman.

M: 06-83571391. Thema toespraak: ‘Nog veel meer’  n.a.v. Johannes 20:30,31 en 21:25.

Een punt…

Johannes sluit zijn beschrijving van het Evangelie af in Joh. 21:25. Johannes’ beschrijving van het Evangelie kent nog een afsluiting. Dat lees je in Joh. 20:30-31. Het is net of hij daar al een punt wil zetten. Hij zegt dat Jezus nog veel andere tekenen in het bijzijn van Zijn discipelen gedaan heeft. Maar die heeft Johannes niet allemaal opgeschreven.   

Maar wat hij heeft opgeschreven, dat heeft hij met één doel gedaan. En wat is dat doel?

Hij hoopt dat mensen door zijn beschrijving van het Evangelie in Jezus zullen gaan geloven. De Zoon van God Die het Leven is. Jezus is immers de Christus, de beloofde Messias. De Gezalfde, de officieel aangestelde Redder door de Vader.

Geloof

Er is Johannes alles aan gelegen dat mensen tot geloof komen in Christus. Door dat geloof heb je het leven in Zijn Naam. Door het geloof in de Persoon van Jezus komt je leven weer tot zijn doel.

Je ademt dan weer het echte leven in. Je komt echt tot jezelf. 

In de vakantie kom je tot rust. Je bent even verlost van je werk– en/of studiedruk.

Als je in Jezus gelooft kom je écht tot rust. Er valt een last van je af. De last van je eigengereidheid en zelfgenoegzaamheid. De last van je egocentrische leven. Oftewel de last van je zonden en schuld valt van je af. Door het geloof in Christus valt er ook werkdruk van je af. De ‘wettische’ werkdruk van ‘ik moet me inspannen, want anders…’. Of ík moet geloven. Jij moet niets. Christus gééft geloof. Begrijp je?

Er is Johannes alles aan gelegen dat mensen in de vrijheid van het geloof in Jezus komen.

Hij weet dat de Heilige Geest zijn woorden daarvoor wil gebruiken. Zonder de Heilige Geest gaat het niet. Wat het hart is voor het lichaam, is de Heilige Geest voor het Woord van God. Zonder een levend hart is het lichaam dood. Zonder de actie van de Heilige Geest blijft een geopende Bijbel een gesloten, dood Boek.  

Johannes gunt mensen het eeuwige leven. Zonder dat leven is er geen leven.

Dát leven gun ik jullie ook, al kan ik niet in de schaduw staan van Johannes. Maar dat is wel het doel van de toespraken. Heb je zicht gekregen op je egocentrische en zondige, schuldige leven? Schaam je je daarover? Ben je daardoor tot geloof in Christus gekomen? Is je geloof verdiept?

Leg deze vragen niet naast je neer. Denk niet: het zal m’n tijd wel duren. Bid om de Heilige Geest.

Aan de oever

In plaats dat Johannes z’n pen neerlegt, pakt hij z’n pen weer op. Hij is nog niet uitgeschreven.

Hij voegt nog een hoofdstuk toe aan zijn beschrijving van het Evangelie. Even tussen haakjes: Johannes heeft zijn beschrijving van het Evangelie geschreven toen hij al oud was.

Johannes’ gedachten gaan terug naar jaren geleden. Vlak na de opstanding van de Heere Jezus.

Toen hij en andere discipelen aan het vissen waren op de Zee van Tibérias. Ook wel genoemd het meer van Galilea. Ze vingen die nacht niets. Ze waren het meer dan zat.

Jezus heeft ‘s nachts op de oever staande, Zijn discipelen zien tobben met vissen. Als een voor hen onbekende vroeg Hij vanaf de oever of ze iets gevangen hebben. Hij vroeg naar de bekende weg.

Hij wist wel beter. Bot antwoordden ze: neen. Op Zijn advies wierpen ze het net aan de andere kant van het schip. Tot hun verbazing werd hun visnet toen helemaal gevuld met 153 grote vissen.

Zulke wonderen kan alleen Jezus doen.

Johannes is de eerste die in die Man op de oever, Jezus herkende. Aan de oever gekomen, zagen ze bij een klein kolenvuurtje brood en vis liggen. Jezus had al in alles voorzien voordat zij vis gevangen hadden. Zo is de Heere Jezus. Hij voorziet in alles.

Toen en nu. Daarna mochten ze de vissen brengen die zij door Zijn wonder gevangen hadden.

Even later aten zij met Jezus het middagmaal, de lunch.  

Johannes is er nog verwonderd en verbaasd over. Ook al is deze gebeurtenis jaren geleden.  

Getob

Welk een vriend is onze Jezus. Hij staat aan de oever van ons leven. In wat voor omstandigheden dan ook. Ook al herkennen we Hem niet. Zelfs al willen we Hem niet kennen. Hij is er wel. Je mag gebruik van Hem maken. Zelfs als we Hem kennen met een waar geloof, herkennen we Hem soms niet meer. Ook dan moet Hij Zich steeds weer ‘bekend maken’. Dat zie je in deze geschiedenis.

Hoe dan ook: Hij ziet ons getob en voorziet in ons getob. Hij weet dat we zelf niets kunnen.

Ook al denken we alles te kunnen. Hij wil je afhelpen van je grootheidswaanzin. Heb je ooit zo iemand ontmoet? Kom, geef je aan deze vriendelijke Jezus over. Vertrouw op Hem. Geloof in Hem.

Nog veel meer

Het gaat me ook om Joh. 21:25. Johannes wil met dit vers nog éénmaal de grootheid van zijn Meester aanprijzen en aanwijzen. Johannes heeft de meest indrukwekkende daden van zijn Heere opgeschreven. Maar hij moest een selectie maken. Als hij alle daden van Jezus zou hebben opgeschreven, kwam hij tijd, ruimte en woorden te kort. Hij bekrachtigd dit met ‘Amen’.  

Eigenlijk maakt deze slotzin van Johannes mij nieuwsgierig. Hoeveel hebben we nog niet gehoord van wat Jezus allemaal gedaan heeft? Dat moet volgens Johannes nog veel en veel meer zijn.

Zelfs zoveel dat in de hele wereld geen ruimte te vinden is om dat op te schrijven.

Zoveel heeft Johannes van Jezus gezien, gehoord en…geloofd. Zo vol was hij van Zijn liefde.

Wat een grootheid heeft deze Christus. Johannes komt er niet over uitgedacht en uitgeschreven.

Lieveling

Johannes kende de Heere Jezus als bijna geen ander. Hij trok jaren met zijn Meester op en bleef tot aan het eind trouw aan Hem. Hij was het die lang genoeg leefde om veel te kunnen vertellen over Jezus. Hij was het die vlak naast de Heere Jezus aanlag tijdens de Paasmaaltijd (Joh. 13:25).

Hij was het die door Jezus Zelf vanaf het kruis liefdevol gekoppeld werd aan Zijn moeder (Joh. 19:26.27). Hij herkende de Heere Jezus als eerste aan het meer van Galilea zoals we hoorden.

Jezus had een bijzondere liefde tot Johannes (Joh. 19:26). En daarom had Johannes Christus lief.

Wens

Wat zou ik jullie en mezelf graag zo zien. Als leerling, als discipel van wie de Heere Jezus veel houdt. Je kunt het jezelf haast niet voorstellen dat Hij dat ook voor jou wil zijn. Vooral als je jezelf kent en kende als een vijand van Hem. Een zondaar. Dan wordt het een wonder dat Hij jou liefheeft.

Niet zomaar een liefde voor een dag, maand of jaar. Maar een liefde vanuit de eeuwigheid en voor eeuwig. Dat kun je toch niet op. En dat voor zo’n eersterangs blijvend zondaar.

Echt, ik wens jullie allemaal dat je dit leert kennen of dat deze kennis verdiept wordt. Dan verdrink je in de tranen van je liefdesverdriet over zoveel liefde voor jou. Dan kun je Johannes begrijpen dat er nog veel meer is te vertellen over de Heere Jezus. Daar kom je niet over uitgedacht en uitverteld.

Daar heb je echt een eeuwigheid voor nodig.

Als je een kind van de Heere bent gemaakt, heb je de eeuwigheid nodig om Zijn onverdiende liefde te loven. Zolang je nog op aarde bent, mag je Zijn liefde doorgeven.

Maar onthoud dat je Hem niet automatisch liefhebt omdat je de Bijbel leest en naar de samenkomst komt. Nee, daar is het wonder van Gods genade voor nodig en mogelijk. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft (1 Johannes 4:19). Herken je dit wonder in je leven?    

Laat dan dit licht van Zijn liefde stralen in je doen en laten. Ja, laat je gezicht stralen van Zijn onverdiende liefde. Zodat daardoor veel mensen de Meester Jezus zullen vinden. Zodat ze uit ervaring mogen weten dat er nog veel meer te ontvangen is bij Christus.

Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave, Jezus Christus. Amen.