Bijbeluur 16 augustus 2023 - 'Alles of niets' n.a.v. Mattheüs 5 : 5

 

‘Alles of niets’ n.a.v. Mattheüs 5 : 5

Mattheüs 5 : 5

5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

Psalm 37 : 1 - 11

1 Een psalm van David.

Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet die onrecht doen.

2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.

3 Beth. Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met getrouwheid.

4 En verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart.

5 Gimel. Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken;

6 En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als de middag.

7 Daleth. Zwijg de HEERE en verbeid Hem; ontsteek u niet over dengene wiens weg voorspoedig is, over een man die listige aanslagen uitvoert.

8 He. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid; ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen.

9 Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden; maar die de HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten.

10 Vau. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.

11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over grote vrede.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Alles of niets’ of over de Bijbelgedeelten?

  1. Wat is een levenshouding van zachtmoedigheid?

  1. Op welke manieren heeft Jezus zachtmoedigheid getoond?

  1. Op welke manieren kun je als christen bescheidenheid laten zien in je dagelijks leven?

  1. Mozes wordt genoemd de zachtmoedigste van alle mensen (Numeri 12:3). Hoe was Mozes, die een driftkop was, dit geworden? Wat kunnen wij daar van leren?