Bijbeluur 15-10-2023 : 'Noachs sterven en nageslacht' n.a.v. Genesis 9 en 10

 

Noachs sterven en nageslacht

Genesis 9:28,29

28 En Noach leefde na den vloed driehonderd en vijftig jaar.

29 Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd en vijftig jaar; en hij stierf.

Genesis 10:1-32

1 Dit nu zijn de geboorten van Noachs zonen: Sem, Cham, en Jafeth; en hun werden zonen geboren na den vloed.

2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Thiras.

5 Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken.

6 En de zonen van Cham zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaän.

20 Deze zijn zonen van Cham, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken.

21 Voorts zijn Sem zonen geboren; dezelve is ook de vader aller zonen van Heber, broeder van Jafeth, den grootste.

22 Sems zonen waren Elam, en Assur, en Arfachsad, en Lud, en Aram.

31 Deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken.

32 Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken; en van dezen zijn de volken op de aarde verdeeld na den vloed.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Noachs sterven en nageslacht’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Wat hebben de hoge leeftijden van de mensen in het Bijbelboek Genesis met de tot stand koming van de Bijbel en zijn ‘heilsgeschiedenis’ te maken?

  1. Genesis 9:29 sluit af met: ‘en hij (Noach) stierf’.
  • Waar herinnert elk sterven aan?
  • Was het voor Noach aangrijpend om te sterven?
  • Wat heb je nodig om te kunnen sterven?

  1. Wat is de reden dat er in de Bijbel verschillende geslachtslijsten staan beschreven?
  • Hoe verloopt de geslachtslijn van de Messias Jezus Christus vóor en ná Zijn geboorte?

Genesis 10 het nageslacht van Noach / Genesis / Bijbelstudies Tora | Jaïr  Bijbelstudies