Bijbeluur 19-11-2023 : 'Ingrijpend vergezicht' n.a.v. Nahum 3 : 1 - 7 + 19

 

Ingrijpend vergezicht

Nahum 3:1-7,19

1 Wee der bloedstad, die gans vol leugen, en verscheuring is! de roof houdt niet op.

2 Er is het geklap der zweep, en het geluid van het bulderen der raderen; en de paarden stampen, en de wagens springen op.

3 De ruiter steekt omhoog, zo het vlammende zwaard, als de bliksemende spies, en er zal veelheid der verslagenen zijn, en een zware menigte der dode lichamen; ja, er zal geen einde zijn der lichamen, men zal over hun lichamen struikelen;

4 Om der grote hoererijen wil der zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht heeft, en geslachten met haar toverijen.

5 Ziet, Ik wil aan u, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal uw zomen ontdekken boven uw aangezicht, en Ik zal den heidenen uw naaktheid, en den koninkrijken uw schande wijzen.

6 En Ik zal verfoeilijke dingen op u werpen, en u tot schande maken, en Ik zal u als een spiegel stellen.

7 En het zal geschieden, dat allen, die u zien, van u wegvlieden zullen en zeggen: Nineve is verstoord, wie zal medelijden met haar hebben? Van waar zal ik u troosters zoeken?

19 Er is geen samentrekking voor uw breuk, uw plage is smartelijk; allen, die het gerucht van u horen, zullen de handen over u klappen; want over wien is uw boosheid niet geduriglijk gegaan?

Afbeelding met hemel, Ruïnes, buitenshuis, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Ingrijpend vergezicht’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Heeft het Bijbelboek Nahum ook een boodschap voor het huidige Israël?
  • Zo ja, welke?
  • En welke boodschap ligt hierin dan voor de kerk van vandaag?

  1. Nahum spreekt over het geweld en de verleidingen van de wereld. 
  • Welke actuele voorbeelden kun je hiervan geven?
  • Waar heb je het meest last van en waarom?

  1. Als je terugkijkt naar de Bijbeluren over het Bijbelboek Nahum, word je dan vooral getroost of gewaarschuwd?

Afbeelding met hemel, Ruïnes, buitenshuis, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving