Bijbeluur 11-2-2024 : 'IK BEN ......de ware Wijnstok' n.a.v. Jesaja 5 : 1 - 4 en Joh. 15 : 1 - 8

 

Bijbeluur 11-02-2024                                                    IK BEN… de ware Wijnstok

Jesaja 5:1-4

1 Nu zal ik mijn Beminde een lied van mijn Geliefde zingen over Zijn wijngaard; Mijn Beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel.

2 En Hij heeft die omtuind, en van stenen gezuiverd, en Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken; en Hij heeft in het midden een toren gebouwd, en ook een wijnbak daarin uitgehouwen; en Hij heeft verwacht, dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht.

3 Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem, en gij mannen van Juda, oordeelt toch tussen Mij en tussen Mijn wijngaard.

4 Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, wat Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht, dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht?

Johannes 15:1-8

1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.

2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.

3 Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.

4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in de wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.

5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.

8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

Afbeelding met buitenshuis, gras, rank, wijngaard

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘IK BEN… de ware Wijnstok’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Wat leer(de) je van de metafoor van de ware Wijnstok?

  1. De wijnrank moet in innige verbinding met de wijnstok zijn. Anders sterft de rank af.
  • Wat heeft Johannes 15:3 hiermee te maken?
  • Hoe kan een gelovige nog meer in een innige verbinding met Jezus blijven?

  1. De landman (wijngaardenier) hanteert ook het snoeimes.
  • Waarin zou onze Looiergemeenschap gesnoeid moeten worden? Wat zijn onze ‘krenten’?