Het Evangelie wereldkundig - Handelingen 28:31

Samenvatting toespraak zondagmorgen 10-7-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Het Evangelie wereldkundig’ n.a.v. Handelingen 28:31

Het thema ‘Het Evangelie wereldkundig’ verdelen we in drie stukjes. We letten op: 
1) Door de prediking; 2) Door de leer en 3) Door onverhinderde vrijmoedigheid.

1) Wereldkundig door de prediking
Paulus is eindelijk in Rome aangekomen. Hij moet zich verantwoorden voor de keizer waarom hij over Jezus spreekt. 
Het Woord van Koning Jezus ligt in Rome, menselijk gezien, in handen van Paulus. Paulus die ondanks zijn redelijke vrijheid, toch niet kan gaan en staan waar hij wil. Wat moet daarvan terechtkomen? 
Ook Paulus zou moedeloos zijn geworden als hij op de omstandigheden had gekeken. 
Moet hij zorg dragen voor de voortgang van het Evangelie? Hij die bewaakt wordt door soldaten?
Daarnaast moet Paulus tegen twee fronten strijden. Tegen de Romeinen, zeg maar de wereld en de Joden. Dat waren in die tijd de vrome Hendrikken, maar ze moesten niets van Jezus hebben. 

Verantwoording
Als Paulus drie dagen in Rome is, roept hij de Joodse leiders bij zich. Paulus legt hun uit waarom hij in Rome gekomen is (vers 17-20). De Joden in Rome weten echter van niets en vragen Paulus zich te verantwoorden. Ze maken een afspraak (vers 21,22). 
Op de geplande dag komen ze samen en Paulus spreekt tot hen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Hij spreekt met de Joden over het Koninkrijk van God. Hij probeert hen te bewegen tot het geloof in Jezus (vers 23). 

Een scheiding
Als Paulus hierover spreekt, breken de reacties los. Sommige Joden geloven, anderen niet (vers 25). 
Zo gaat het nog. Je gelooft door de Heilige Geest het Woord, of je gelooft het niet.    
Als Paulus ook nog vertelt dat God Zelf uitmaakt wie Hij behoudt, krijgen de Joden onderling ruzie. 
Er valt dan een scheiding tussen mensen die beter moesten weten. Dat is het ergste. 
De Joden gaan al ruziënd uit elkaar(vers 25-29).
Als kerkmensen ruzie krijgen heeft de duivel z’n zin. Zo was het toen en zo is het nog.
Wat een beproeving voor Paulus. Nu is het Woord eindelijk in Rome en nu komt er ruzie om het Woord. Paulus: stop er maar mee. Het heeft geen zin. Zo redeneren wij ook vaak. 
Toch gaat Paulus door. De mensen komen bij hem thuis en hij vertelt hun dezelfde boodschap. Welke? Predikende het Koninkrijk Gods. Hij behartigt de belangen van Koning Jezus. Wat zijn de belangen van Koning Jezus? Dat Zijn Vader de eer krijgt. Dat mensen zich bekeren en gaan geloven.    

Door de zonde is er een breuk gekomen in dat Koninkrijk. De duivel probeert terrein te winnen. 
Het schijnt hem te lukken. Overal hoor je dat ouderen en jongeren de kerk voor gezien houden. 
Het lijkt of de duivel het voor het zeggen heeft, maar het is niet meer dan schijn. 
Paulus heeft daarop een juist zicht gehad. Daarom ging hij door om te spreken over Gods Koninkrijk. 

Als je bij de opticien glazen laat aanmeten, zet hij soms verkeerde glazen in de meetapparatuur. 
Je kunt dan geen letter lezen. Dat wordt anders bij de juiste glazen. Vanuit onszelf hebben we geen juiste geestelijke glazen. We begrijpen niets van het geestelijke. Door wedergeboorte krijg je een geestelijke bril. Dan krijg je oog voor Zijn Koninkrijk, maar ook voor jouw verloren koninkrijkje. 

2) Wereldkundig door de leer
Christus is Koning over het Koninkrijk van God. Hij werft door middel van Zijn voorgangers nog mensen voor Zijn Koninkrijk. Ze spreken vol gloed over Zijn Koninkrijk. 
Dat werven gaat niet zonder slag of stoot. Iedereen is vanuit zichzelf een vijand van Hem en Zijn Koninkrijk. Omdat Hij Zijn leven gaf, zullen vijanden vrienden van Hem worden. Haters worden liefhebbers van Hem. Daar gebruikt Hij Zijn alles overtreffende liefdeleer voor.         

Paulus is zeker van de wervende kracht van de leer van dit Koninkrijk. Daarom leert hij onophoudelijk.  
Leren heeft bij ons een onprettige klank. Jongeren hebben er vaak geen zin in iets te leren. 
Het is allemaal zo taai. Ook in de kerken zeggen ze vaak: het gaat niet om de leer, maar om de Heer. Je moet niet te dogmatisch zijn. Dat begrijpen ze toch niet. Paulus dacht er anders over. 
Hij wist dat het niet buiten het leren om gaat. Hij vertrouwde erop dat de Heilige Geest de leer in het hart van mensen brengt. Dan zúllen ze capituleren voor Koning Jezus.     


Heere Jezus Christus
Paulus leerde van de Heere Jezus Christus. Hij is de Heere, de Gebieder. Niet Obama bepaalt hoe het gaat in de wereld, maar de Heere Jezus.
Hij is ook Jezus, dat is Zaligmaker. Hij maakt vrij, redt en verlost van de zonden. Hij is ook Christus. 
Dat wil zeggen dat Hij de hemelse Ambtenaar is. Hij heeft als Ambtenaar drie functies: Profeet, Priester en Koning. Als Profeet geeft Hij Zijn kinderen advies. Als Priester heeft Hij Zijn leven gegeven om anderen te redden. Als dé Koning regeert Hij de hele wereld. Niets ontgaat Hem. Hij zorgt dat mensen zich bekeren tot Hem. Eens zal iedereen zich voor Hem, vrijwillig of onder dwang, buigen (Psalm 72:11). 

Paulus weet dat er veel te leren valt. Je komt in Zijn leer nooit uitgeleerd. Hoe meer je ervan leert, hoe minder je van geestelijke dingen snapt. Daardoor word je steeds leergieriger. Dit is de paradox van het christendom. In andere godsdiensten wordt de mens belangrijker met zijn kennis. In het christendom gaat het andersom. De christen wordt minder en Christus meer. De christen leert steeds meer dat er geen draad aan hem deugt. Hij leert ook dat alle verlossing in Jezus ligt. Door het geloof in Hem hebben ze vergeving en vrede. Hij alles, zij niets is de les die een christen steeds moet leren.     

3) Wereldkundig door onverhinderde vrijmoedigheid
Preken en leren van de Heere Jezus Christus gaat onverminderd door. Alle eeuwen heeft de wereld zich verzet tegen de leer van het christendom. Ondanks dat zorgt de Heere dat er mensen blijven die onverhinderd en vrijmoedig het Woord doorgeven. Dat is geen kwestie van durf of karakter, maar dat is genade van de Heilige Geest. Daar zorgt Jezus voor. 

Hoe is dat met jou? De wereld schaamt zich niet welke koning ze dient. ‘Voetbal, de nieuwe religie’, kopte de Telegraaf. Dat komt ervan als je Jezus, de Koning der koningen, aan de kant schuift. 
Dan zoek je een nieuwe religie. Wat arm als deze ‘religie’ verliest. Je blijft achter met een kater. 

De religie van Koning Jezus verliest nooit. Die gaat vrijmoedig en onverhinderd door. Waarom? 
Omdat Vader in de hemel wil dat die mensen gered worden die Hij wil redden.
Zijn Zoon, Jezus heeft daarvoor Zijn leven gegeven. Maar Hij is ook opgestaan. Zo staat Hij er Borg voor dat Vaders wil gebeurt. 
De Heilige Geest zorgt dat mensen zich aan Jezus overgeven. Dan roepen ze Hem uit tot Koning over hun leven. Er is in hun leven geen terrein dat ze verborgen houden voor Zijn regering. Dat willen en kunnen ze niet.   

Troost 
Wat een troost als je jezelf geestelijk gesproken geen beste vindt. Als je ziet wat er in je leven huist, schrik je van jezelf. Alles wat er in de wereld leeft, kom je in je hart tegen. Daarnaast is er bestrijding en aanvechting of je de Heere wel echt kent. Is het niet allemaal uit mezelf? 
Dan voel je weer zo’n grote aantrekkingskracht op alles wat de wereld biedt. Je bent jezelf soms een raadsel. Ondanks alles kun je de Heere Jezus niet missen. Je vindt de geestelijke dood in jezelf, maar je weet dat hét leven in Hem ligt. Houd moed, want Hij gaat onverhinderd door. Hij is getrouw. Amen.