خلاصهی سخنرانی یکشنبه 18-12-2016

2016

                         06-83571391   تلفن همراه: 020-6227742  تلفن:

                 موضوع سخنرانی: عظمت عیسی ( لوقا 1-32 )

مریم، مادر عیسی مسیح خداوند فرشته جبرئیل را بازدید کردند. او به مریم گفت که او دارای  یک پسر میشود و او باید عیسی نامیده شود. او یک مرد خاص خواهد شد.

فرشته در باره ی عظمت و بزرگی عیسی خیلی کوتاه توضیح میدهد به مریم. او برای همیشه حکمفرما خواهد شد و سلطنت او هیچ پایانی ندارد (لوقا 1:33)

 عیسی آنقدر بزرگ، منحصر به فرد است، که ما خیلی می توانیم در باره ی او صحبت کنیم. امیدوار هستم که عاشق او باشید و جلسه ی امروز کمک کند که او را بهتر بشناسید.

عظمت در اسم :

حدود 750 سال قبل از تولد او،کارت  تولد او توسط اشعیا نبی منتشر شد. اشعیا به اوپنج نام دادند : فوق العاده، مشاور، خدا توانا، پدر جاودان و شاهزاده صلح. او بزرگ بود زیرا که او نام واقعی خود را نشان داد. در باره ی هر کدام از این اسم ها میشود یک جلسه صحبت کرد ولی من یه توضیح کوتاهی میدهم :

فوق العاده : تولد او فوق العاده بود از مریم باکره. او همچنین بزرگ در معجزات و شگفتی زنده شدن مردگان (متی 09:25) مرگ افراد بیمار و بهتر شدن انها  (مرقس 10: 46- 52) بحث دربای یک طوفان بزرگ (متی 8: 23-27)

او پنج نان و دو ماهی را  ضرب کرد به طوری که هزاران نفر از مردم می تواند مقدار زیادی غذا خوردن (متی 14: 13-21)

مشاور: او به آنها مشاوره می دهد از طریق کلام و روح خود در. او مشاوره می دهد در شرایط ناامید از زندگی روزمره. او به همه کمک میکند بعضی و مشاوره میدهد به صورت رایگان. (مکاشفه 03:18) او توصیه می کند که از او خرید می کنید رایگان (اشعیا 55: 1)

خدای قدیر: او خدای توانا است. به همین دلیل ای مردم توبه کننید و ایمان آورد.

پدر جاودان: و با پدر و روح القدس، خدا ابدی است. او از ازل می آید به همه ی فرزندان او را دوست دارند. او فرزندان خود را حیات جاودانی و تولد دوباره می دهد. (یوحنا 10:28)

به عنوان پدر او فرزندان خود را تسلی میدهد (اشعیا 51:12)

 و در اخر اسم او شاهزاده صلح است. تنها مسیح می دهد صلح واقعی است (افسسیان 2:14) او منبع صلح و آشتی بین خدا و انسان است او صلح بین خدا و انسان و صلح بین مردان است

بزرگ در نام: انچه عیسی  می گوید درست است و انجام می آید (متی 7-24)

او همچنین اشاره نموده در مورد چگونگی دعا. هنگامی که شما دعا می کنید نباید یک داستان از کلمات داشه باشید ، (متی 6: 5-15)

شما نباید  قضاوت کنید (متی 7: 1). برای ورود به پادشاهی خدا باید از طریق دروازه های باریک عبور (متی 07:13). نیاز به معجزه تولد دوباره دارید. (یوحنا 3: 3). شما باید  از داخل توسط روح القدس تمدید شوید. (مارک 01:22)

بزرگ در جریان برکت و رحمت:

او میگوید هر که به او ایمان اورد از درون مانند جریان اب زلال میشود (یوحنا-7-38) آنها بصورت روز افزون از روح او پر میشوند.( غلاطیان 5:22) و آنها بارها و بارها از برکت و رحمت او غنی میشوند.

بزرگ در امدن او به زمین : در (یوحنا 01:14) امده که خدای قدرتمند و بزرگ چه گونه به زمین امد است و همچنین در (لوقا 02:16) اشاره ای شده که او امد بر روی زمین برای نجات من و شما

 بزرگ در درد و رنج، مرگ و دفن :

سپس او مانند یک ظاهر ناتوان بر صلیب آویزان بود ، او بزرگ بود. بنابراین او  بر شیطان غلبه کرد.

 آ رامگاه او به عنوان  فرزندان خداوند مقدس است.

بزرگ در قیام او، صعود و بازگشت:

ایا جایی دیده اید که کسی بعد از مرگ برخیزد ؟ او از میان مردگان بلند شد (لوقا 24: 6) و اینگونه او بر مرگ غلبه کرده. با خون پاک او گناهان ما بخشیده شد از آنجا که او زندگی می کند، فرزندان او بیشتر و بیشتر از او زندگی می کنند و در فیض رشد می کنند.

او بزرگ است، و او به آسمان برای همه فرزندان خود دعا می کند (رومیان 8:34)

فرزندان خدا در حال حاضر بیشتر و بیشتر او را ستایش میکنند

بزرگ در قضاوت و رحمت خود:

قضاوت او در گناه ما قضاوت ابدی در دوزخ است. هیچ پایانی برای اوجود ندارد ا و هنوز بزرگ است در رحمت خود(1 یوحنا 1: 7)

جازه دهید شما را هشدار دهم (حزقیال 33: 5)

من فقط میتوانم بگویم خداوند خیلی بزرگ است (1 پادشاهان 10: 7)