Beloofd is beloofd - Genesis 12:3b

Samenvatting toespraak zondagmorgen 2-12-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl W: www.bijsimondelooier.nl 
Tel.: 020-6227742.Thema: ‘Beloofd is beloofd’  n.a.v. Genesis 12:3b

In de postcodeloterij worden miljoenen beloofd. Reclame op TV en radio moedigen de mensen aan een lot te kopen. Mensen lopen er warm voor. Stel je voor dat je een paar miljoen wint. 
Geweldig toch? De meeste mensen vissen achter het net. Je kunt nu eenmaal niet allemaal winnen. 
Er wordt veel beloofd, maar de uitbetaling is vaak nihil. Je loopt er op stuk en op leeg op den duur.
De Heere God belooft ook veel in de Bijbel. Nee, geen miljoenen, maar veel en veel meer. 
Hij belooft aan alle gelovigen het eeuwige leven. Daar loop je niet op leeg en ook niet op stuk. 
Daar loop je warm voor als het goed is. Daarom ben je toch ook hier gekomen vanmorgen? 
Je kunt op Hem rekenen. Bij Hem is het altijd: Beloofd is beloofd. Dit is zo helder als glas. 

Rijkdommen
De Bijbel is een Boek vol met beloften van de Heere. Het zijn allemaal rijkdommen die voor het oprapen liggen. Nee, het is geen grabbelton waar je maar uit graaien kunt. Daar kom je wel achter. Wel is de Bijbel toegankelijk voor iedereen. Niemand wordt het verboden om de Bijbel te lezen. 
Dat niemand vanuit zichzelf behoefte heeft om de Bijbel te lezen, is een ander verhaal. 
De rijkdommen die in de belofte staan, blijven van kracht. Zo ook de belofte waarin de geboorte van de Heere Jezus beloofd wordt. Daar gaan we de komende vier weken over nadenken. 
Die weken noemen we de adventsweken. Advent wil zeggen: uitzien naar, hopen op, verwachten. 

Abraham
De naam Abraham is voor veel mensen geen onbekende klank. Maar het hoe of wat is weer niet bekend. Daarom zetten we hem even in een kader. 
De geschiedenis van Abraham is bijna vierduizend jaar oud. Twintig eeuwen voor en twintig eeuwen na Christus. We leven nu zo’n twintig eeuwen na Christus. Het is nu een heel andere samenleving dan in de tijd van vader Abraham. Eén ding is gelijk gebleven. Dat geldt voor toen en nu. 
Zoals wij als mensen zijn, willen we niets met God te maken hebben. Als dat anders wordt, is dat alleen te danken aan Gods genade. 
Zo was het ook met Abraham. Hij werd door God uit ‘Ur der Chaldeeën’ geroepen. Dit is het huidige Irak. God kwam bij Abraham zijn leven binnen. Hij tikte hem als het ware op zijn schouder. Daardoor moest en wilde hij God volgen. De Heere God wees hem de weg naar Kanaän. Het huidige Israël. 

Plannen 
Wij maken plannen en maken daar zo af en toe een update van. Met eerbied gezegd: zo was het toen God Abraham riep. Abraham ging de Heere volgen zonder routebeschrijving. Zonder navigatie. 
De Heere was zijn navigatie. 
Het begin van Zijn plannen was er al toen er nog geen mens was. Dat wijst op het soevereine, het onafhankelijke van God. Hij maakt de dienst uit vanaf het begin tot het eind van de wereld. 
Zijn plannen hebben één doel: de verheerlijking van Zijn Drieenige Naam door Christus. 
Zijn plannen liggen al een eeuwigheid klaar in het hemelse archief. Soms geeft Hij een doorkijkje in dat archief. De eerste keer kunnen we daarvan lezen in Genesis 3:15. Daar wordt de Heere Jezus beloofd als de Verlosser. Ondanks dat niemand om die verlossing vraagt, komt het toch. 
Je kunt dit vergelijken met een baby die in het water is gevallen. Dat kind kan nog niet om redding vragen. Het kind merkt niet dat het aan het verdrinken is en gered moet worden. 
Toch zijn er mensen die in het water springen en het kind redden. Ongevraagd en ongedacht. 
Wij liggen in het water en zijn bezig voor ‘eeuwig’ te verdrinken. We merken er niets van. 
In de Heere Jezus is God in onze verlorenheid gekomen en wil ons redden. Ongevraagd en ongedacht. Spartel niet tegen en laat je redden.

Een update van de belofte
God is trouw aan Zijn belofte. Voor Hem geldt: Beloofd is beloofd. Punt uit. Dit zien we duidelijk in deze geschiedenis. Het geheim? Hij verkiest, Hij roept, Hij doet alles. Ook als Hij Zijn belofte vernieuwt. Daarvan een update maakt. 
Dat doet de Heere door Abraham een belofte te geven van tien woorden. Dat is twee handen vol. 
Wat zegt de Heere? ‘In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden’. 
Aan elke vinger hangt een woord dat geladen is met rijkdommen. Rijkdommen die wijzen naar de komende Christus, Die in deze belofte beloofd wordt. 
Tien woorden die door Abraham met elke vinger zijn omhelsd. 
Dit is een eigenschap van het echte geloof. Het geloof doet twee dingen: ogen dicht en oren open. Alleen maar luisteren naar wat de Heere zegt. Zowel de mooie als de minder mooie dingen.
Als de Heere zegt dat er verlossing is door Jezus, gelooft het geloof dit. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Die maakt mensen pasklaar voor Gods reddingsplan. Als God zegt dat je verloren blijft gaan als je de zonde vasthoudt, gelooft het geloof dit. Ook daar zorgt de Heilige Geest voor.

Tot een zegen zijn
Het is opmerkelijk dat deze zin op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt herhaald. Steeds weer een update. Dit geeft het grote belang ervan weer. Waarom? Deze belofte is overvol van de komst van Christus. Daarom wordt hij steeds op cruciale momenten herhaald. 
Het gaat om niemand anders, dan om Christus alleen. 
Abraham mag de stamvader zijn van deze Christus. Wat een zegen. Daarom staat er in dit verband ook bij dat Abraham ook zélf tot een zegen moet zijn. 
Vandaag de dag zouden we zeggen: hij moet een missionair christen zijn. Hij mag de zegen van het geloof niet voor zichzelf houden. 

Door het wonder van de wedergeboorte wordt Jezus alles voor ons. Als het goed is kunnen we dat niet voor onszelf houden. Dan ben je een wervende zegen voor je medemens. Niet met een zuur gezicht, maar vanuit de blijdschap van het geloof. Al weet je dat het van binnen bij je niet zo is, zoals het moet. Wat een puinhoop maak je er steeds van. Met die puinhoop van je leven kom je steeds bij de grote Zegenaar, de Heere Jezus. Hij is steeds weer bereid tot vergeving.      

Een verrekijker
Abraham is de stamvader van het volk Israël. Maar de Heere heeft hem nog veel meer volken gegeven. Álle geslachten zúllen in hem gezegend worden. 
Iedereen die net als Abraham Gods belofte mag geloven, is een ‘kind’ van Abraham. 
Niet door geboorte, maar door wedergeboorte. 
Wat is de inhoud van die belofte die geloofd wordt? Iedereen die in Christus gelooft, zál vergeving van zonden ontvangen. Dit geldt voor alle geslachten. Wat is de genade van God ruim.  
Hier wordt al beloofd wat in het bijbelboek Openbaring staat. Daar staat dat de gelovigen zullen komen uit alle natie, geslachten, volken en talen. Het is een mensenmassa die niemand tellen kan. 
Ze staan voor de troon van God en houden het oog op het Lam, op Christus (Openbaring 7:9). 
Jezus is hun Leven geworden in hun leven. Dwars door hun geestelijke dood.  
Hier krijgt Abraham een wereldwijd perspectief te zien. Hij staat als het ware op een hoge berg en krijgt van de Heere een verrekijker. De verrekijker van het geloof. Door de Heilige Geest mag Abraham die verrekijker juist hanteren. 

Gezegend
Nog een paar weken en we wensen elkaar weer gezegend nieuwjaar toe. Wanneer ben je pas echt gezegend? Als je de Heere Jezus kent met je hart. Je hart is het middelpunt van je leven. 
Zoals de software van je PC. Als die niet goed werkt of niet werkt, heb je niets aan je programma’s.
Met eerbied gesproken: de Heilige Geest is de grote Systeembeheerder van ons leven. Onze software, ons hart, werkt niet vanuit onszelf. De Heilige Geest moet dat onderhanden nemen. 
Hij moet er de grote Zegen, Jezus, inleggen. Dan zijn we gezegend. Dan zijn we een geestelijke zoon of dochter van Abraham. Wat veel belangrijker is: dan zijn we een broeder of zuster van Jezus.
Wat een zegen! Herken je dit? Houd deze zegen niet voor jezelf. Ga erop uit om mensen voor Jezus te werven. Leeft je hart nog niet voor Jezus? Bid de Heilige Geest om een gezegend leven. 
Hij heeft beloofd dat die bidt ontvangt. En bij Hem geldt: beloofd is beloofd. Dat doet Hij, altijd.