Een tijdloos gebed - Psalm 130:1-4

Samenvatting toespraak oudjaar maandag 31-12-18. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Een tijdloos gebed’ n.a.v. Psalm 130:1-4

We zijn aan het einde gekomen van een jaar. Als we de 365 dagen terugkijken, kan weemoed ons vervullen. Wie ben je geweest voor God en voor je naaste? Ben je altijd zo’n lieverdje geweest? 
Het afgelopen jaar zijn er heel veel momenten geweest dat je de fout inging. Dat je zonden deed. 
Je week af van ons levensdoel om God en je naaste lief te hebben. Of mensen nu in God geloven of niet. Op dit levensdoel worden we allemaal afgerekend door God. We namen Hem daarin niet serieus. 
Of een veroordeelde een rechter nu serieus neemt of niet, daarmee voorkomt hij niet z’n straf. 
Zo is het ook in onze verhouding met de Heere. Hij is onze Rechter. Of je nu in God gelooft of niet. 
Hij rekent jou en mij ook af op de 365 dagen die weer achter ons liggen. 

Einde verhaal?
Als je dit allemaal op je laat inwerken begrijp je de schrijver van psalm 130. 
Hij zegt: Zo U HEERE met de ongerechtigheden – dat liefdeloze, dat tegendraadse – rekening houdt…? Dan komen we ver onder de streep uit in het negatieve. Dan moet Hij ons straffen omdat Hij de zonde moet straffen. 
Daar is Hij God voor. Of je het nu gelooft of niet. Dan is het einde verhaal aan het einde van dit jaar.
Als je echt in de Heere Jezus gelooft, is het geen einde verhaal. Dat wil deze schrijver ons leren.
We gaan het nu en morgenochtend eens na. 

Diepten
Aan het einde van een jaar worden we keihard geconfronteerd met de eindigheid van alles. 
Er komt eens een punt achter de geschiedenis, maar ook achter ons leven. Dit kan een gevoel geven van ‘diepten’ van eenzaamheid, van vergankelijkheid, van het ‘niet meer zien zitten’. 
In soortgelijke omstandigheden verkeert de schrijver van deze psalm. Er is veel wat deze schrijver bezig houdt. Hij voelt zich als het ware in een diepe kuil zitten waar hij niet uit kan komen. 
Het wordt steeds erger. Vandaar dat hij het heeft over diepten. Diepten, dus meervoud.

Zo kan het met jou zijn aan het eind van dit jaar. Je ziet er geen gat meer in. Economisch, financieel, maatschappelijk en godsdienstig. Je weet misschien niet hoe je de grens van 2018 naar 2019 moet passeren. Overal zie je obstakels en diepe kuilen. Anderen kunnen mooi praten, maar jij zit ermee. 
Is het einde verhaal voor de schrijver in deze diepe kuil? 

Uitkijktoren
Je hebt het misschien wel eens meegemaakt dat je de weg kwijt was in een bos. Een uitkijktoren bood uitkomst. Vanaf die hoge positie kon je de omgeving goed verkennen en weer de juiste weg bepalen. 
Zo’n uitkijktoren had deze schrijver ook. Het klinkt misschien een beetje paradoxaal: in de diepten een uitkijktoren. De schrijver is in alle opzichten de weg kwijt. Gaat hij bij de pakken neerzitten? Nee! 
Zijn uitkijktoren is zijn gebed tot de HEERE. Dat is zijn geloof. Hij zegt: Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE. HEERE staat met allemaal hoofdletters. Dat heeft betekenis. HEERE is de vertaling van het Hebreeuwse woord 'Jahweh' of 'Jehova'. Dit betekent 'de Bestaande', of 'Ik ben er'. 
Vanuit de ‘diepten’ weet de schrijver dat hij op de HEERE aankan. Vanuit die positie zendt hij zijn S.O.S-signalen naar de HEERE. Heere, hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. (vers 2). Nu gebruikt hij het woordje Heere, dus met kleine letters. 
Heere betekent Heer of Meester. Het is alsof hij wil zeggen: Heere U hebt meerdere keren laten zien dat U mijn Heer en Meester bent. Mijn Redder bent. 

Onbekend?
Er is een spreekwoord dat zegt: onbekend maakt onbemind. Aan het einde van dit jaar vraag ik je: is de positie van deze schrijver jou onbekend? Ja? Dan kan ik begrijpen dat je geen ‘heil’ ziet in de godsdienst. Dan is je situatie beklagenswaardig aan het eind van dit jaar. Ook al zul je dit zelf niet zo zien. Ook al zet je misschien straks de ‘oudjaar – en nieuwjaarsbloemetjes’ buiten. 
Vergelijk het nog even met de weg kwijt zijn in een bos. Het kan zijn dat je eerst helemaal niet in de 
gaten hebt dat je de weg kwijt bent. Je wandelt er lustig op los. Al pratend. Totdat je tegen elkaar zegt: zitten we nog wel goed? Als je er zeker van wordt dat je niet goed zit, kan de angst toeslaan. Dit geldt dubbel als er een onweersbui losbreekt en het donker wordt. 

Gods wil met jouw leven
Kijk, dit wil de Heilige Geest aan het einde van dit jaar bij jou bewerken. Hij wil je laten zien dat je zonder het ware geloof in de Heere Jezus, de weg kwijt bent. Dat je je levensdoel kwijt bent. 

Laat je gezeggen aan het eind van dit jaar. Ik gun je van harte een goed leven. Maar je leven kan zoveel beter worden met het geloof in de Heere Jezus. Dat geeft meerwaarde. Daardoor krijg je echt zicht op ons mens-zijn. Wat de bedoeling daarvan is. Waarom we er zijn. Je ontvangt daardoor inzicht in het werkelijke goede, het échte geluk en de échte vrede.
Neem de proef op de som en bidt tot de HEERE. Ook al heb je er geen behoefte aan. Wat kun je ermee verliezen?

Aarzeling
Toch bemerk ik ook een zekere aarzeling bij de bidder. Lees maar mee: Zo U HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere wie kan bestaan? Als U er rekening mee gaat houden wie ik voor U ben geweest, dan maak ik geen schijn van kans. Zijn leven vanuit zichzelf voor de Heere legt hij in één woord neer: ongerechtigheden. Vanuit het oorspronkelijke betekent dit woord: verdraaidheden, verkeerdheden. Handelingen die niet stroken met de rechte wegen van God. 
Opmerkelijk: een gelovige en dan toch deze belijdenis. Dit is een eigenschap van een waar gelovige. Dat worden nooit supermensen. In zichzelf blijven ze tegendraads. Zondaars tegen de Heere. 

Balans
Als jij nu de ‘geestelijke’ balans voor 2018 opmaakt, wat blijft er dan over? Modder je maar door zonder dieper na te denken aan het einde van 2018? Wees eerlijk. Laat Gods geestelijke scan je leven doorlichten. De Heilige Geest wil niets liever dan dat wij onze ‘ongerechtigheden’ toegeven. 
Daar werkt Hij op aan. Ben jij in het afgelopen jaar altijd geweest die je moest zijn? Eerlijk tegenover God en mens? Jij en ik weten toch wel beter. 
Als de Heere de balans opmaakt aan het einde van dit jaar, dan zijn we nergens. Wat een schuld blijft er dan over. Wat denk je van jouw en mijn roddel, drift, fraude, verkeerde gedachten, dubbele agenda. Als je eerlijk bent, herken je de ‘ongerechtigheden’ van de schrijver ook in jouw leven. Vandaar dat zijn gebed een tijdloos gebed is. Het blijft nodig dit te belijden en te bidden. 2018 uit en 2019 in.

Het zijn de kleine woordjes die het doen
Als we denken aan al onze zonden van het afgelopen jaar word je er moedeloos van. Moeten we zo het oude jaar uit? Neen! De schrijver zet een prachtig woord neer na deze donkere klanken. Al zijn hoop geeft hij weer in één woordje: ‘Maar’. Je kunt ook zeggen: en toch. 
In dit woordje ‘maar’ legt de schrijver zijn geloof bloot. Maar U! Echt geloof bestaat niet uit vele en mooie woorden, maar uit kleine woordjes. Zoals: Heere help of Heere vergeef; Heere denk aan mij.  

De telelens van het geloof
Je weet wat een telelens doet. Die haalt dingen die ver weg zijn, als het ware dichterbij. 
Weet je wat de Heilige Geest doet bij waar gelovigen? Hij laat ze niet moedeloos achter als Hij ze erachter heeft gebracht dat ze verdraaid, verkeerd zijn. Nee, hij geeft hun de ‘telelens’ van het geloof. Vanuit zichzelf hebben ze geen zicht op Gods vergevende genade in Jezus Christus. Door de Bijbel haalt Hij Gods vergevende genade in Jezus dichtbij. Zo dichtbij dat ze er op Zijn tijd bij kunnen. Vandaar dat de schrijver zegt: Maar bij U is vergeving. Dat wist hij uit ervaring. Met welk doel is er vergeving? Opdat U gevreesd wordt. Opdat iedereen diepe liefde en ontzag voor U zal hebben. 

Vergeving
Heb jij er weet van dat er vergeving is bij de Heere? Ga het oude jaar niet uit zonder vergeving. 
Vraag of de Heilige Geest de belofte van vergeving ook bij jou naarbinnen brengt. Er voor zorgt dat ook jij mag weten dat er vergeving is. Zelfs voor jou. Begin het nieuwe jaar met een ‘schone lei’. 
Aan het einde van dit jaar zet ik de ‘telelens’ van de Bijbel op één tekst.‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9).

Ik wens je dit tijdloze gebed aan het einde van 2018 van harte toe. 
Een gezegende jaarwisseling toegewenst.