Pasen, Jezus is opgestaan! - Mattheüs 28:1-10

Samenvatting toespraak zondagmorgen 1e Paasdag 21-4-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl Thema: ‘Pasen, Jezus is opgestaan!’ n.a.v. Mattheüs 28:1-10

Vandaag is het Pasen. De dag dat christenen gedenken dat Jezus uit de dood is opgestaan. Een ongelooflijk groot wonder. Wat geen mens kan, kan de Heere Jezus wel: opstaan uit de dood. Zijn opstanding is van grote betekenis. Als Jezus niet was opgestaan, had al het preken over Jezus geen zin. Dan heeft het geloof van christenen ook geen nut. Want voor christenen is Jezus’ opstanding een garantie. De garantie dat hun zonden vergeven zijn door Zijn dood aan het kruis. Zijn opstanding is een bewijs dat dit echt waar is. Dit geeft hun rust en een eeuwige relatie met God de Vader.

Licht
Opvallend is dat de evangelisten Mattheüs en Markus zo nauwkeurig aangeven wanneer Jezus is opgestaan. Het was vroeg in de morgen. Toen de dag begon. Toen het licht werd.
Je bent geneigd deze gegevens over te slaan. 
Snel wordt je aandacht getrokken naar vrouwen die vroeg op pad zijn. 
Ze zijn op weg naar het graf van hun geliefde Jezus. 
Hem willen ze de laatste eer bewijzen door Hem te zalven, te balsemen. 
Maar het was al Pasen voordat zij het wisten. Het was al licht, terwijl het in hen nog ‘donker’ was.
Jezus stond op toen het licht werd. Maar dat wisten deze vrouwen nog niet. 

Zo kunnen wij ook in het ‘donker’ lopen. Je ziet het niet meer zitten. 
Zeker in een tijd van terreurdreiging, aanslagen, oorlogsdreigingen, vluchtelingenstromen en verstoorde arbeidsmarkten. Daardoor is er veel donker en dreiging in deze dagen. 
Terwijl de dagen toch weer gaan lengen en er meer licht is. 
Ondanks dat zien we geen oplossingen voor de problemen waarin we zitten. 
Terwijl dé ‘oplossing’ er is. De Heere Jezus is opgestaan. 
Deze opgestane Jezus zegt: Ik ben het Licht der wereld. Daar moeten we ‘oog’ voor krijgen. 
Daar moet licht over vallen. Gegeven door de Heilige Geest. Zoals ook bij deze vrouwen gebeurde. 
De opgestane Jezus wil dit geven zoals bij deze vrouwen. Dan zijn de genoemde problemen niet weg, maar dan zoek je de oplossing bij Hem Die het Licht is. Dit geeft licht in de duisternis.     

Pasen is: de duisternis is verbroken. Het Licht breekt door. De dag breekt aan, Jezus is opgestaan. 

Steen
Jezus was al opgestaan, terwijl de vrouwen nog met een brandende vraag liepen. 
Wie zou de verzegelde steen voor het graf weghalen? Anders konden ze immers niet bij het lichaam van hun Geliefde komen. Een begrijpelijke vraag die als een steen op hun hart lag.
Zijn graf was immers na Zijn begrafenis afgesloten door Jozef van Arimathéa met een enorme steen 

Dood en stenen hebben alles met elkaar te maken. Op een graf hoort een steen. 
Het zijn kleine monumenten. De opschriften op de stenen spreken vaak boekdelen. 
Die stenen op een graf onderstrepen ook het definitieve karakter van de dood. 
De dood maakt een definitieve scheiding. 
Dit hebben de vrouwen, die op weg zijn naar het graf van Jezus, ook gedacht. 
Ze waren helemaal vergeten dat Jezus gezegd had dat Hij na drie dagen zou opstaan.
De vijanden van Jezus waren dat niet vergeten. Vandaar dat ze die zware steen voor het graf verzegeld hebben met een koninklijk zegel.
‘Die halen ze er nooit meer uit en komt er nooit meer uit’, dachten ze.  
Wie haalt het ooit in z’n hoofd om zoiets te verbreken? Daar stond een zware straf op. 
Om het zekere voor het onzekere te nemen, werden er ook wachten voor het graf gezet. 
Dus driedubbele zekerheid: een zware steen, het keizerlijk zegel en soldaten op wacht. 
Wat wil je nog meer. Zekerder kan niet. 
Maar de Heere rekent anders. Hij ‘spot’ met onze zekerheden. 
Die moeten er soms allemaal aan om ons op de knieën te krijgen. Misschien heb je die ervaring wel.

Engel
God stuurde een engel naar het graf. 
Zijn gedaante is gelijk een bliksem en zijn kleren zijn wit gelijk als sneeuw.


Waar wij in het zwart gaan vanwege rouw, gaat hij in het wit. In het wit als teken van overwinning over de dood. Wit is ook een teken van de heiligheid en reinheid van de Heere.  
De aarde beeft als de engel komt. De engel rolt die zware, verzegelde steen weg alsof het niets is. Daarna gaat hij er bovenop zitten als teken van overwinning over de dood. De wachters schrikken geweldig en maken dat ze weg komen. De driedubbele zekerheid smelt als sneeuw voor de zon. 

Door Zijn almacht heeft God Zijn geliefde Zoon opgewekt uit de dood. Als bewijs mogen de vrouwen het lege graf zien. Het lege graf als teken van de overwinning over de dood. 

Pasen, alles is volbracht. God heeft weer gekregen waarop Hij recht heeft. 
Volmaakte liefde en gehoorzaamheid. ‘Verdiend’ door de Heere Jezus. 
De schuld van al Zijn kinderen heeft Jezus betaald. Niets staat er meer in de weg. 
Het graf en de toegang tot God de Vader zijn open. Voor wie dan ook (Hebreeën 4:14-16). Deze toegang krijg je door het geloof. Het geloof, dat de Heilige Geest geeft door het Woord. 

Almachtig
Voor de almacht van de Heere God moet alles wijken. Geen enkele steen houdt God tegen. 
Ook jouw ‘stenen’ van bezwaren, stellen voor Hem niets voor. Zelfs als het voor jouw gevoel ‘driedubbele’ stenen zijn. Zelfs de dikste stenen niet. Eén wenk van Zijn alvermogen en ze smelten als sneeuw voor de zon. Vraag hem erom en kom met je ‘stenen’ tot de Heere d.m.v. het gebed. 

Al Zijn kinderen zullen eens opgewekt worden. Wat voor stenen er ook op hun graf gelegen hebben. 
Zelfs als ze geen steen hebben gekregen. Hij weet Zijn kinderen straks overal vandaan te halen. 
Jezus opstanding is een garantie dat zij eens zullen opstaan. Om dan voor eeuwig met Hem te leven.

Opdracht
De engel geeft de vrouwen opdracht om Zijn opstanding door te geven. Als eerste aan Zijn discipelen. Ze moeten daarbij haast maken. Bij zo’n grote en blijde boodschap hoort geen getreuzel. 
Dat gehoorzaamheid gezegend wordt, blijkt bij deze vrouwen.
Als ze op weg gaan, ontmoeten ze de opgestane Jezus. 
Dit maakt de Paasvreugde van de vrouwen vol. Dan gaan ze door de knieën en aanbidden Hem. 

Geven wij de boodschap van Pasen door aan onze medemensen? Doen we dit in gehoorzaamheid? 
Daarbij past gepaste haast en eerbied.
Wanneer gingen de vrouwen op weg om Zijn opstanding door te geven? 
Als de engel het blijde nieuws hun persoonlijk verteld had en hun deze opdracht gaf. 

Wij hoorden vanmorgen dit blijde nieuws. Hoorde je het echt? Tussen horen en horen zit verschil.
Als je de brandweersirene in de stad hoort, zegt het je niets. Wanneer echter je huis in brand staat, ben je blij als je de sirene hoort. De ‘redding’ komt er aan. Dan ben je er persoonlijk bij betrokken. 
Zo wordt het luisteren naar de Paasboodschap heel anders als je er persoonlijk bij betrokken bent. 
Ook een teken van echt horen is, dat je door de knieën gaat voor Jezus. Je aanbidt Hem. 
Je kunt het wonder niet op dat Hij Zich voor jou opofferde. 
Dan moet het eruit en je geeft het door: De Heere is waarlijk opgestaan! 

Pasen is: door de knieën voor de opgestane Jezus en Zijn opstandingsevangelie doorgeven. 

Gezegende Paasdagen toegewenst.