Je paspoort voor het Koninkrijk der hemelen - Markus 1:15.

Samenvatting toespraak zondagmorgen 10-11-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Je paspoort voor het Koninkrijk der hemelen’ n.a.v. Markus 1:15.

Voorspeld
We leven in een spanningsvolle tijd. Voor je gevoel hebben we het bijna niet meer in de hand. 
Stakingen, aanslagen, milieuproblemen, wereldwijde financiële zorgen, hongersnoden, oorlogen, christenvervolgingen, vluchtelingen en…We kunnen het uitbreiden tot een lange lijst. 
Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 worden steeds meer praktijk. Niemand minder dan Jezus heeft voorspeld dat dit allemaal moet gebeuren. Daarna komt Hij terug. Eén troost: het loopt Hem echt niet uit de hand. 
Een vader kan soms alle dingen van z’n gezin niet in de hand houden. God de Vader kan dit wel. 
Die troost ervaar je als je een kind van Hem bent geworden.
Niet allerlei gebeurtenissen en ons inspannen bepalen de geschiedenis. Wel Koning Jezus. Hij is Koning over Gods Koninkrijk.  

Troostwoorden
Zo moeten we de woorden lezen die onze aandacht vragen. Ze zijn uitgesproken door Jezus toen Johannes de Doper gevangen was gezet. Johannes is de mond gesnoerd om niet meer over Gods Koninkrijk te spreken. Je zou zeggen dat de duisternis het van het Licht wint. 
Toch is in Jezus het Koninkrijk van God zichtbaar aangebroken. Jezus bedoelt: Johannes hebben ze de mond gesnoerd. Toch ga Ik door met Mijn plan. Maak je geen zorgen. Ik heb alle macht in de wereld. 

Lid
Om aantoonbaar lid te zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, heb je een paspoort nodig. 
Zo is het ook met het Koninkrijk der hemelen. Daarvoor heb je een paspoort nodig. 
Dan pas ben je een wettig lid van Gods Koninkrijk. Dan ben je een onderdaan van Christus. 
Dat paspoort krijg je door bekering en geloof in het Evangelie. Of te wel door wedergeboorte. 
Dat is van Bovenaf geboren worden. En van Bovenuit geleefd worden. Je laten gezeggen door Hem.
Toen het bij jou geestelijk gesproken vastliep, nam Hij als dé Koning de leiding over. Herken je dit? 
De Ambtenaar van de Burgerlijke stand van Gods Koninkrijk, de Heilige Geest, wil je dit leren. 
Vanuit het ‘hemelse loket’ reikt Hij je zo’n paspoort aan als je dit nog zou missen. 
Vanuit dit loket houdt Hij trouwens ook alles nauwlettend in de gaten. 

Twijfel
Misschien zeg je: je kunt dit wel zeggen. Intussen zie ik er niets van dat Hij alles in de gaten houdt. 
Wat een chaos in de wereld. Jezus zegt dan wel dat Zijn Koninkrijk op aarde is gekomen. Geloven doe ik het niet meer. Als het waar is wat Hij zegt, zou het er anders uitzien. Ook in mijn leven. 
Het lijkt erop dat de aarde niet geregeerd wordt vanuit de hemel. Het lijkt erop dat de hemel geregeerd wordt door de aarde. De meeste mensen trekken zich niets aan van God. Zij laten zich door God niet gezeggen. Nee, ik zie Zijn Koninkrijk niet. God heeft geen vat op mensen. 
Kijk maar om je heen. 

Bidden
Ik begrijp je twijfels en vragen. Toch is het waar wat Jezus hier zegt. Niet antichristelijke staten en machten hebben de macht. Wel de Staat waar Christus Koning is en blijft. Het geloof ‘ziet’ dit.
Jezus heeft ons geleerd te bidden om de komst van dit Koninkrijk. Je mag het woord voor woord nazeggen. ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome (…)’. 
Bid dit veel. Dan krijg je zicht op dit Koninkrijk. Zowel in je als om je heen. 
 
Zijn Koninkrijk is onzichtbaar, wel herkenbaar. Hoe weten we dat? 
Als mensen aan Jezus vragen wanneer het Koninkrijk van God komt, geeft Hij een eenvoudig antwoord. Ook wel een wat raadselachtig antwoord. Hij zegt: Het Koninkrijk van God is binnen u (Lukas 17:21). Dit betekent dat het in het hart is van Gods kinderen. Het binnenste van een mens zien wij niet. Dat niet zien, kan die twijfel vooroorzaken. Die twijfel wordt versterkt omdat Gods kinderen nogal eens bekvechten met elkaar. 
Dit is niet bepaald goede PR voor Zijn Koninkrijk. Ondanks dat, is dat Koninkrijk er wel.
Ieder mens die Jezus als Koning kent met zijn hart, heeft het Koninkrijk Gods in zich. Voor hem of haar is het Koninkrijk der hemelen tot in eeuwigheid. Iets mooiers is niet denkbaar. 
Zijn Koninkrijk kan dan wel onzichtbaar zijn, maar wel, als het goed is, herkenbaar. Gods kinderen moeten veel meer PR voor Zijn koninkrijk maken. Daardoor wordt Koning Jezus verheerlijkt. 
Maar onthoud het: om lid te zijn van dit Koninkrijk heb je een hemels paspoort nodig. Dit paspoort heeft Jezus betaald op Golgotha. Bij Hem moet je zijn om het te ontvangen. Door Zijn actie ga je je bekeren en kom je tot geloof. 


Een asielzoeker of allochtoon krijgt soms een Nederlands paspoort. Niet als rechthebbend op dit paspoort, maar uit gratie. Zo is het met het paspoort voor het Konikrijk der hemelen. Je ontvangt dit als geestelijke asielzoeker. Als geestelijke allochtoon. Als geestelijke dakloze. Beslist niet als rechthebbende.   

Knipperlichten
Je kent ze wel, rode knipperlichten. Ze zijn herkenbaar en van grote afstand vallen ze op. 
Jezus wil dat de leden van Zijn Koninkrijk ook zulke rode knipperlichten zijn. Ze moeten in gunstige zin opvallen door woord en daad. Hij wil dat ze steeds meer op Hem, de Koning, gaan lijken. 
Je komt wel eens een tweeling tegen die als twee druppels water op elkaar lijken. 
Een onbekende ziet geen verschil. In die zin kunnen Gods kinderen nooit op Jezus gaan lijken. 
Dat is weggelegd voor het Koninkrijk hierboven, voor de hemel. Daar is alles volmaakt. 
Daar is de Vredekoning Jezus, Heer en Meester. 
Je hebt ook tweelingen die minder op elkaar lijken. Als je dichterbij komt, zie je de verschillen. 
Zo wil Jezus dat Zijn leden op Hem gaan lijken. Maar dan wel zo dat ze er alles aan doen om zoveel als mogelijk is, op Hem te lijken. Dat ze in handel en wandel overal Koning Jezus vertegenwoordigen. Dat ze als een rood knipperlicht opvallen in gunstige zin.

Praktisch
Hoe brengen Gods kinderen bovenstaande in praktijk? Door bijvoorbeeld niet terug te schelden als ze uitgescholden worden. Ze worden niet boos als anderen over hen roddelen. Niet dat het hen niets doet, maar ze vertellen het aan Vader in de hemel. Ze proberen er te zijn voor eenzamen en zieken. 
Ook tegen de neiging om te liegen binden ze de strijd aan. Driftbuien proberen ze te voorkomen. 
Ze worden zachtmoedig. Ze worden liefdevol en hulpvaardig voor collega’s en buren. Ze strijden tegen alle bekende zonden in zichzelf en in anderen. Ze hebben net als Jezus een biddend leven. 
Ze waarschuwen anderen voor het gevaar dat eraan komt. Ze nodigen anderen hartelijk tot het geloof in Koning Jezus. Bid veel: leer mij naar Uw wil te handelen.

Paspoort
Waarvan ben jij lid? Welk paspoort draag je bij je? Waar mensen zijn die van boven geboren zijn, daar is Gods Koninkrijk in hun hart. Daar is Christus Koning. In die mens vestigt Hij een stukje Koninkrijk op aarde. Ze hebben het paspoort van Zijn Koninkrijk gekregen en zijn daar zuinig op. 
Vanmiddag zullen we horen dat ze door de goede Herder Jezus getrokken zijn door de Deur der schapen. Die Deur is de enige toegang tot het Koninkrijk der hemelen. Deze Deur is eigenlijk ook het paspoort. Die Deur der schapen is Hijzelf. Hij is Herder en Deur tegelijk. Heb je ook zo’n wonderlijk Persoon meegemaakt? Daar moet je wel verliefd op worden. Dit alleen al is een reden om ook vanmiddag te komen. 

Het liefst wil Hij dat alle mensen het paspoort ontvangen van Zijn Koninkrijk. Hij wil vat op alle mensen krijgen. Helaas lukt dat niet. Niet dat Hij daarvoor de macht niet heeft. Oh ja, want Christus is een almachtig Koning. Hij gaat door met Zijn plan om mensen te redden. Maar de meesten mensen geloven Hem niet. Ze moeten niets van Hem hebben. 
Ze hebben het best naar hun zin in deze wereld. Als dat zo is bij jou, vraag ik je vriendelijk voor Koning Jezus te capituleren. Geef Hem de eer. Voeg je bij het koor dat zingt zoals de engelen toen Christus geboren was: Ere zij God in de hoogste hemelen.