Licht in de duisternis - Jesaja 60:1

Samenvatting toespraak zondagmorgen 1-12-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Licht in de duisternis’  n.a.v. Jesaja 60:1

Deze zondag begint de adventstijd weer. Dit is de periode van vier weken ter voorbereiding van het Kerstfeest. Die voorbereiding is meer dan nodig. Even stilstaan bij de dingen die komen. We rennen wat af in het leven. Misschien vinden wij het niet nodig dat we ons op het Kerstfeest voorbereiden. De Heere vindt dat wel nodig. Hij wekt ons daartoe op. Hij geeft zelfs een liefdevol bevel.

Een bevel tot voorbereiding
Dit bevel vinden we in Jesaja 60:1: ‘Maak u op, word verlicht’. Zulke liefdevolle bevelen komen we veel tegen in de Bijbel. We noemen er slechts twee. 
De Heere Jezus beveelt mensen tot bekering en geloof (Markus 1:15). Johannes de Doper beveelt: ‘Zie, het Lam Gods’ (Johannes 1:36). 
Hier in Jesaja is het: ‘Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt’. Let erop dat Licht met een hoofdletter staat. Dit verwijst al gelijk naar de Heere Jezus Die Zichzelf het Licht der wereld noemt (Johannes 8:12).

Twee oproepen
Jesaja’s bevel kunnen we verdelen in twee oproepen. 
De eerste is: Maak u op. Wat betekent dit? Dit is niets anders dan een oproep tot bekering. 
Maak u op, waaruit? Maak u op uit de zondeval.
Met de zondeval wordt de zonde van Adam en Eva bedoeld. Dat rekent de Heere ook ons toe. 
Vooral vroeger had je een klassenvertegenwoordiger. Als die iets deed in de klas, was het foute boel. Dan rekende men het de hele klas aan. Je moest allemaal nablijven. 
Adam is de vertegenwoordiger namens God van de hele mensheid. Als Adam gehoorzaam geweest was, rekende de Heere zijn gehoorzaamheid ons toe. De andere kant is ook waar.
Adam is ongehoorzaam geweest en dat rekent de Heere ook ons aan. Zo werkt het bij Hem.
Nu zegt de Heere: maak u op. Bekeer je en word gered uit de dreigende ondergang. 
Wat bijzonder dat de Heere ons daartoe oproept. Hij is dat niet verplicht. Er is tenslotte niemand die op Zijn oproep zit te wachten. God de Heere heeft er geen plezier in als we voor eeuwig ten onder gaan. Dat smart Hem aan Zijn hart. Daarom die oproep: Maak u op. Jezus, Die het Leven is, roept ons tot het eeuwige leven. Dit is liefde van één kant. Van Gods kant.

De tweede oproep is: word verlicht. Dit betekent dat we in het donker leven. 
In het geestelijke donker wel te verstaan. Het is zo donker dat we dat niet in de gaten hebben. 
Het is net als met een blinde. Als je die in een donkere kamer zet, merkt hij dat niet. 
Het blijft voor hem even donker. Zo is het met ons geestelijk. 
In die duisternis roept de Heere ons te voorschijn: word verlicht. Jezus als het Licht der wereld werd geboren in onze duisternis. Dat deed Hij niet voor Zichzelf, maar voor mensen die in de duisternis vastzitten. Die het daar prima naar hun zin hebben. Toch wil Hij dat je tot Hem komt als het Licht der wereld. Hij weet dat je dan pas tot het doel van je leven komt. Dat dit het hoogste geluk is. 
We zingen: ‘Daar is uit ’s werelds duist’re wolken een Licht der lichten opgegaan. Komt tot Zijn schijnsel alle volken en gij, mijn ziele, bid het aan!’ 
In dit gezang vind je Zijn oproep samengevat. Het wonderlijke is dat Hij Zelf wil geven wat Hij beveelt. Ook dit is liefde van één kant. Van Gods kant.

Een rijke belofte
De twee oproepen monden uit in een rijke motivering: want uw Licht komt. Dit is een rijke belofte. Een adventsbelofte. Want dit Licht heeft alles te maken met de komst van de Heere Jezus.
Dit is een belofte van de Heere tot mensen die in de duisternis leven. Misschien hebben we wat kunstlicht in de vorm van goede werken. Maar zonder het ware geloof in Jezus zijn deze goede werken rokende puinhopen. 
Hét Licht moet komen in plaats van ons kunstlicht. Dit hemelse Licht wil onze duisternis opheffen. 
Uw Licht komt. Er staat niet ‘u komt tot het Licht’, wel uw Licht tot u. Dat Licht komt tot ons middenin onze geestelijke duisternis. Dat geeft hoop en verwachting. 
Stel je voor dat jij tot dit Licht moest komen. Onbegonnen werk. 
Tegen een blinde zeg je toch ook niet dat hij het licht aan moet doen? De lichtschakelaar weet hij niet te vinden. Zo kunnen wij niet tot hét Licht komen. 
Dit Licht zien we niet vanuit onszelf. Maar dit Licht ziet mij wel. Het ziet ons in onze duisternis. 

Dit Licht is net een vuurtoren. Vooral vroeger had je vuurtorens die de schepen binnen loodsten. 
De felle lichtbundel scheen over de donkere zee. Als de stuurman die lichtbundel volgde, kwamen ze in de veilige haven.
De Bijbel is de vuurtoren met daarin de felle lamp, de Heere Jezus. Hij is toch het Licht der wereld? 
Wie Hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben (Joh. 8:12).
Let op Zijn felle lichtbundels in de Bijbel. Die felle lichtbundels zijn Zijn oproepen, waarschuwingen en Zijn beloften. Hier heb je één belofte: Uw Licht komt. Nogmaals: Hij komt tot u d.m.v. deze belofte.
Bid de Heilige Geest dat je dit Licht mag zien.

Zegenrijk
Dit licht komt niet alleen tot u zodat u Christus ziet. Maar ook opdat wij onszelf zien in onze duisternis. Daar ben je snel op uitgekeken. Geestelijk gezien ben ik niet mooi, maar oerlelijk. 
Hoe meer je dat ziet, hoe meer je naar Jezus, hét Licht, leert zien.
Door dit Licht zie je niet alleen jezelf, maar ook je naaste. Je wordt door dit Licht tot zegen voor je naaste. Je wordt een lichtboei in deze duistere wereld. De Heere Jezus zegt: ‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheüs 5:16). 
Wil je dat? Hoop je en bid je dit? Bereiden wij ons zo voor op het komende kerstfeest? Om door de komst van dit Licht zelf tot zegen te zijn voor onze naaste. In Zijn licht zien wij het Licht en worden we zelf tot een licht. Wat een perspectief. Wat een zegen als het zo kerstfeest wordt. Dan wordt kerstfeest inderdaad het lichtfeest bij uitstek. Dan wordt de Heere verheerlijkt door mij. 

Wonder
Uw Licht komt. Waaraan heb ik dat te danken? Dat wordt en blijft het wonder voor Gods kinderen. 
Zij door eigen schuld duisternis. Door genade licht in Hem en van Hem. De Heere Jezus verdiende dat aan het kruis. Daar was het voor Hem drie uur lang pikdonder. Daar beleefde Hij de duisternis die Gods kinderen verdiend hebben door hun zonden. Dat belijden ze van harte.  
Als we dit echt door de Heilige Geest leren, worden de adventsweken een wonder. 
Dan wordt kerstfeest een wonder. Dan wordt heel mijn leven een wonder. 
Uw Licht komt. Waaraan heb ik dat verdiend? Dat heeft Hij voor mij verdiend. Dat kunnen Gods kinderen niet klein krijgen. Herken je het, in welke mate dan ook? Geef Hem de eer.
Herken je het niet? Komt tot Zijn schijnsel en bekeer je. Gezegende adventsweken toegewenst.