Nieuwe link: Live toespraak Bijbeluur zondagmiddag 10 mei

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 3 mei om 15:00 uur (open vanaf 14:30 uur)

 

Vragen bij Bijbeluur: (on)macht

  1. In de Heidelbergse Catechismus, een leerboek van de kerk, staat in Zondag 34, vraag en antwoord 94 een mooie zin over het 1e gebod, het dienen van God:

‘… en de enige ware God recht leren kennen, Hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid (nederig) en lijdzaamheid (geduldig) mij aan Hem onderwerpen (overgeven/onderdanig zijn), van Hem al het goede verwachten, Hem met mijn hele hart liefhebben, vrezen en eren, …’

  • Heeft het dienen van God door je aan Hem te onderwerpen een relatie met onmacht of moet je dit anders zien?
  1. Er bestaat verschil tussen gezag en macht.

Gezag heeft iemand als die persoon het wettige recht heeft om te regeren.

Macht heeft iemand als die persoon de kracht heeft om het recht van gezag af te dwingen.

  • Hoe wordt dit verschil zichtbaar?
  • Welke Bijbelse voorbeelden kun je noemen bij gezag en bij macht?
  1. De dichter Willem Bilderdijk heeft in een van zijn gedichten deze zin gebruikt: ‘Opgaan, blinken, en verzinken, is het lot van ied’re dag…’ Het wordt ook wel gebruikt om aan te geven hoe het met mensen en met koninkrijken in deze wereld gaat.
  • Welke voorbeelden zijn er in de geschiedenis van machtige personen of koninkrijken m.b.t. deze gedichtregel?
  • Hoe is dat in het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus? 
  1. Jezus heeft gezegd: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’. (Matth. 28:18)
  • Is dit voor jou een troost of een bedreiging?