Live toespraak Bijbeluur zondagmiddag 17 mei

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 17 mei om 15:00 uur (open vanaf 14:30 uur)

Vragen bij Bijbeluur: Lijden: Gods megafoon

 1. C.S. Lewis heeft gezegd: ‘God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten, maar Hij róept heel hard in ons lijden. Het lijden is Gods megafoon om een dove wereld wakker te schudden, om onze aandacht te trekken.’
 • Vind je dit herkenbaar?
 • Zo ja, wat kun je in het leven (persoonlijk of algemeen) hiervan aanwijzen?
 1. In de toespraak werd gezegd: ‘God laat met pijn in Zijn hart het lijden toe.
 • Is God de oorzaak van ons lijden? Kun je uitleggen waarom wel of niet?
 • God laat het toe. Is Hij dan machteloos?
 • Waarom laat God lijden toe?
 1. Paulus zegt in Romeinen 8: 18 dat ons lijden niet in verhouding staat met de heerlijkheid die er wacht voor een kind van God. In Romeinen 8: 35 staat: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
 • Wat hebben deze twee verzen met elkaar te maken?
 1. In zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus staat:

Wat geloof je met deze woorden: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde?

Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, Die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niets geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwige raad en voorzienigheid de hemel en aarde nog onderhoudt en regeert, om Zijn Zoon, Jezus Christus, mijn God en mijn Vader is.

Op Wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel of Hij zal mij met al het nodige voor mijn lichaam en mijn ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat Hij in dit tranendal voor mij bestemd heeft, ten beste (goede) zal keren; Omdat Hij dit doen kan als een almachtige God en ook doen wil als een trouwe Vader.

 • Welke Bijbelse voorbeelden ken je waarin God het kwade in het leven ombuigt naar iets goeds? (Denk bijv. aan: Jozef in Egypte (Genesis 50:20)

 

U mag mij met vragen of opmerkingen altijd mailen: m.vos@bijsimondelooier.nl