Live toespraak Bijbeluur zondagmiddag 31 mei

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 31 mei om 15:00 uur (open vanaf 14:30 uur)

Vragen bij Bijbeluur: Het talenwonder

  1. Er wordt door sommige Bijbeluitleggers wel gezegd dat er geen sprake is van een talenwonder maar van een hoorwonder.
  • Wat bedoelen deze uitleggers volgens u/jou?
  • Hebben ze gelijk? (Lees Handelingen 2: 4 en ook Romeinen 10: 14)
  1. Waarom is het belangrijk dat mensen in hun eigen spreektaal een Bijbel krijgen?

(Stel je hierbij voor dat je een Bijbel krijgt in een geleerde taal i.p.v. je moedertaal omdat de Bijbel niet beschikbaar zou zijn in je eigen moedertaal)

  1. De discipelen van Jezus spreken waar hun hart vol van is: De grote werken van God.
  • Welke werken zijn dat?
  • Waar spreken wij over?
  • Kun je de relatie leggen naar het spreekwoord: ‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over?’
  1. De Heilige Geest heeft net als God de Vader en God de Zoon een taak in het verlossen van een zondaar. Het werk van God de Zoon (Jezus) wordt duidelijk in de Bijbel beschreven. Denk maar aan wat Hij deed met Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart. Het werk van de Heilige Geest werd duidelijk op het Pinksterfeest. Wat is Zijn werk?