Ev. M. Vos

Ik voel me een Amsterdammer onder de Amsterdammers. We hopen nog vele jaren het Evangelie van Jezus Christus in deze grote stad te mogen uitdragen.