Wilt u het werk van Bijbelcentrum 'Bij Simon de Looier' steunen?

In onze maandelijkse nieuwsbrief vindt u enkele onderwerpen die u op kunt dragen in het gebed. Ook kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer (IBAN) NL64 RABO 0350527997 t.n.v. Evangelisatie Geref. Gem. Amsterdam.
('Bij Simon de Looier' valt onder de ANBI regeling. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting)

 

U kunt ons werk óók steunen door middel van het kopen van een boek.

Stuur een mail naar boeken@bijsimondelooier.nl met de gewenste boekentitels aangevuld met de ean-/ isbn code. 

U ontvangt de gewenste boeken binnen een week per post. U kunt ook telefonisch bestellen bij mw. G. Aangeenbrug tel.0252-348976