‘Bij vijf stempels naar de film’

 

door Johan Krijgsman

Vlabij het Abraham Kuyperplein in Nieuw-West was ik aan het folderen bij een basisschool. Een school met een prachtige naam: ‘Timotheüsschool’. Dat wekt verwachtingen. Toch waande ik me in het buitenland gezien het aantal moslimmoeders die hun kinderen naar school brachten. Ik werd aangesproken door een moslimvader. Hij vond mij een christenfundamentalist omdat ik uitnodigingen voor de kinderbijbelclub uitdeelde. 90 % van de schoolkinderen is hier moslim meneer. De boodschap was duidelijk. En dat vlakbij het Abraham Kuyperplein. De theoloog, staatsman en oprichter van de VU. De man van het gereformeerde ‘landsideaal’.


 

Amsterdams gesprek
Bekomen van het ‘standje’ van de moslimvader begon ik een gesprekje met een ouder echtpaar en een jongere man. Ze zaten op een bankje op het Abraham Kuyperplein. Echte Amsterdammers. ‘Weer thuis’ dacht ik. Abraham Kuyper? Nooit van gehoord meneer. Bent u gelovig? Dat waren ze, al gingen ze nooit naar de kerk…Dat hoor ik meer. Volgens hen moest er wel ‘iets’ zijn. Ook dat hoor ik meer. Het ‘ietsisme’ is in, in ons land. Zij was Hervormd en gedoopt en had nog oude Bijbels van moeder thuis. Hij was Rooms Katholiek en ook gedoopt.
Ik probeerde aan te sluiten bij het ‘iets’ wat er moet zijn en bij de doop. Een echt Amsterdams gesprek volgde. Een vrolijke noot en een serieuze toon. Vroeger, vertelde hij, kreeg ik van de pastor een stempel als ik naar de kerk was geweest. Na vijf stempels, zonder een keer over te slaan, mocht ik naar de film van de pastoor. Meneer pastoor betaalde. Hij zag mijn verbaasde blik en herhaalde zijn zin nadrukkelijk.
Alleen heb ik de vijf stempels achter elkaar nooit gehaald. Nee, ik keek en kijk liever thuis naar een film. Waarop zijn vrouw aanvulde: naar seksfilms.

Op een ander bankje zaten jonge Nederlanders. Of God bestaat? Of er iets is? Nee meneer, wij geloven nergens in en dood is dood.

Contrast
Na deze ontmoetingen ben ik weer een ervaring rijker. Wat een contrasten. Timotheüsschool, moslims, christenfundamentalist, gedoopte ietsers en ongedoopte atheïsten. Allemaal vlakbij het Abraham Kuyperplein. Was dit het ideaal van Kuyper? De vraag stellen is hem beantwoorden. Is dit het ‘ideaal’ van de Heere? Nee, het tekent diep de zonde. Daartegenover zegt Paulus: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben’ (1 Timotheüs 1:15). Dit geldt voor moslims, christenfundamentalisten, ietsers, atheïsten en kuyperrianen. Zou deze tekst ook geleerd worden op de Timotheüsschool? Toch geeft deze tekst moed om door te gaan. Ook op en nabij het Abraham Kuyperplein.