Wandelende concordantie

Door Johan Krijgsman
 
Hij komt nog niet zo lang bij ons in de inloop. Het is een vriendelijke jongeman met een open karakter. Een gesprek met hem beginnen kost geen moeite. Zeker als het over de Bijbel gaat. Soms is hij het die de Bijbel in de inloop openslaat en een gesprek begint. Nee, hij denkt niet precies zoals wij, maar dat hindert niet om met elkaar in gesprek te blijven. Hij waardeert dat en wij ook. Wij leren van hem en hij van ons.
 
 
Bijbelkennis
Wat wij van hem leren is de grote kennis die hij heeft van het Woord. Moeiteloos citeert hij teksten.
Niet zo maar lukraak, maar op het juiste moment tijdens een gesprek. Op zich is dat iets wat we allemaal zouden moeten kunnen. Het geeft je gesprek handen en voeten tijdens het evangelisatiewerk in de inloop en op straat. Natuurlijk is verstandelijke kennis niet genoeg, maar wel nodig. Als we het verstandelijk
al niet kunnen overbrengen, dan is het evangelisatiewerk, naar de mens gesproken, een hopeloze zaak. Als we teksten kunnen citeren en deze daarnaast in gewone taal kunnen uitleggen is dat een dubbel voordeel. Maar, waar het me nu over gaat is dat onze vriend niet alleen teksten citeert, maar ook feilloos kan vertellen waar het staat. Al meerdere keren heb ik me daarover verbaasd. Ik heb het wel eens gecontroleerd, maar het klopt precies. Hoe langer ik hem ken, hoe meer ik me erover verwonder. Daarom noem ik hem wel eens de wandelende concordantie. Hoe bestaat het dat iemand zo’n bijbelkennis heeft. Terwijl hij geen computer of concordantie bij zich heeft als hij bij ons in de inloop is. Met een computer is geen kunst. Je typt een zoekterm in en meerdere Schriftplaatsen waar je het zoekende woord kunt vinden, komen tevoorschijn.
 
 
Oudvaders
Als ik hem de teksten hoor noemen met de vindplaatsen, moet ik wel eens denken aan onze oudvaders. Wat een formidabele schriftkennis hadden zij en dat zonder computer en vaak zonder concordantie. Kijk bijvoorbeeld eens in de Redelijke Godsdienst van Brakel. Wat een tekstverwijzingen. Je raakt ervan onder de indruk. Of sla er eens een eenvoudige oefening van Floor op na. Of wat denkt u van Calvijn. Die citeert niet alleen teksten en vindplaatsen uit de Bijbel, maar ook citaten van kerkvaders uit z’n hoofd. Deze mensen hadden een door Gods Geest geheiligde kennis. Daar gaat het om.
 
Aanstekelijk
We hopen dat de Bijbelkennis van onze vriend aanstekelijk mag werken op de andere bezoekers en ons. Dat zij en wij de Bijbel ter hand nemen om te studeren in het Woord. Wat een voorrecht als we deze gave van 'opsluitingsvermogen' bezitten. De Heere wil het schenken. Daarom roept Hij op om de Schriften te onderzoeken. Die zijn het die van Hem getuigen (Joh. 5:39). Zijn getuigenis is eeuwig zeker. Hij getuigt dat we wedergeboorte nodig hebben (Joh. 3:3). Dat is de basis. Maar ook: Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods
blijft op hem (Joh 3:36). Laat in dat licht onze Bijbelkennis staan. Dan worden we door de genade van bekering en geloof een wandelende getuige van Hem.