Kerstfeest op de Elandsgracht in Amsterdam

‘Bij Simon de Looier’ werd vlak voor de kerst onverwachts benaderd om op 20 december een optreden te geven met het ‘Looierkoor’ buiten op de Elandsgracht. De organisatie hiervan was in handen van de ondernemersvereniging in samenwerking met het buurthuis ‘het Claverhuis’. Ondanks het ‘Looierkoor’ niet bestaat, wilden we toch heel graag van deze gelegenheid gebruik maken om iets van de Kerstboodschap te kunnen delen. We besloten om met z’n vieren tweestemmig ‘Stille nacht’ te zingen, waarna we iets over de geboorte van de Heere Jezus zouden vertellen. 


Aangekomen op de plek waar het moest gebeuren, vonden we een hoge kerstboom met pakjes eronder, een kerstman en ondertussen was er een lichtjesoptocht gaande. Er waren ongeveer 50 mensen samengedromd en er werd warme chocomel, kippensoep en allerlei lekkers uitgedeeld. Dit straalde toch wel een heel ander kerstfeest uit dan wat wij hier wilden gaan vertellen.


Dan toch deze gelegenheid aangrijpen om de Kerstboodschap te gaan vertellen? Voor ons was dit geen vraag meer. Hoe waardevol is het om juist te midden van deze donkerheid iets van de Ware Vreugde te mogen delen!
Nadat we onze voorbereidingen hadden getroffen en verschillende gesprekken hadden gevoerd, waren wij aan de beurt. ‘Stille nacht, heilige nacht’ klonk het over de gracht. Ongeveer 40 ouderen, jongeren en kinderen hoorden het toch aandachtig aan. Vervolgens klonk de boodschap over de reis van Jozef en Maria, de geboorte van de Heere Jezus en de aanbidding van de herders over de gracht. Op de vraag waar de kinderen aan dachten bij kerst, werden woorden als kerstdiner en kerstboom genoemd. Dat het kerstfeest iets te maken heeft met de geboorte van de Heere Jezus bleek nauwelijks meer bekend te zijn. Ook onze luisteraars hoorden nu net als de herders dat de Heere Jezus geboren is. De vraag werd gesteld: Wat doen wij ermee? Vinden we het een mooi verhaal, maar sluiten we de deur van ons hart weer en leven we weer door? Of zien we net als de herders de grote liefde en bewogenheid die schittert in de geboorte van Deze Verlosser? Johannes 3: 16 mocht zo klinken over de Elandsgracht. Intussen een stil gebed: ‘’Laat mij zijn een instrument Heer’, in uw hand.’’