Bijbeluur 10 april 2022 - Hoop in lijden

 

Hoop in lijden

Job 19:6-15, 23-27

6 Weet nu, dat God mij heeft omgekeerd, en mij met Zijn net omsingeld.

7 Ziet, ik roep, geweld! doch word niet verhoord; ik schreeuw, doch er is geen recht.

8 Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft Hij duisternis gesteld.

9 Mijn eer heeft Hij van mij afgetrokken, en de kroon mijns hoofds heeft Hij weggenomen.

10 Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik henenga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt.

11 Daartoe heeft Hij Zijn toorn tegen mij ontstoken, en mij bij Zich geacht als Zijn vijanden.

12 Zijn benden zijn te zamen aangekomen, en hebben tegen mij haar weg gebaand, en hebben zich gelegerd rondom mijn tent.

13 Mijn broeders heeft Hij verre van mij gedaan; en die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd.

14 Mijn nabestaanden houden op, en mijn bekenden vergeten mij.

15 Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde; een uitlander ben ik in hun ogen.

23 Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden. Och, of zij in een boek ook wierden ingetekend!

24 Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouwen wierden!

25 Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;

26 En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen;

27 Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Hoop in lijden’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Ieder mens kent ‘waarom-vragen’ in zijn of haar leven.
  • Uit welke emotie komt deze vraag vaak voor?
  • Wanneer stel je de ‘waarom-vraag’ op een verkeerde manier?
  • Wanneer stel je de ‘waarom-vraag’ op een goede manier?

  1. God gebruikt omstandigheden in het leven van Job om hem meer te leren over Wie Hij is.
  • Ken je daar meer Bijbelse voorbeelden van?
  • Heb je ook persoonlijke voorbeelden?

  1. Zou je aan een niet-gelovige uit kunnen leggen waarom de Bijbelse hoop voor jou zekerheid is, ondanks moeilijke/verdrietige omstandigheden in je leven?
  • Hoe doe je dat?