Doelgericht leven in 2022 - 2 Thessalonicenzen 3:5.

Samenvatting toespraak zondagmorgen 2-1-2022. Voorganger evangelist Johan Krijgsman.

Telefoon 020-6227742. Thema: ‘Doelgericht leven in 2022’  n.a.v. 2 Thessalonicenzen 3:5.

Inleiding

Gisteren zijn we 2022 ingegaan. Niemand van ons weet wat dit jaar ons zal brengen. Eén ding weten we wel dat de wereld chaotisch is. Dit zal niet beter worden in 2022. Alles wijst erop dat de Heere Jezus terugkomt.

Van harte wensen we hoorders en lezers van deze samenvatting een gezegend nieuw jaar. We bidden of we allemaal bezig mogen zijn met de belangrijkste dingen in ons leven. Dat ons leven in 2022 gericht wordt op de Heere Jezus. Dan heb je het allerbeste doel voor ogen. Daar gaat ook deze toespraak over op deze eerste zondag in dit nieuwe jaar.  

Brief

Paulus schrijft deze brief rond het jaar 50 aan de gemeente van Thessalonica. Dat is het huidige Saloniki in Griekenland. Dit was een bloeiende gemeente. Paulus spreekt deze gemeente vaak positief aan en hier en daar vermaant hij ze liefdevol. Ook waarschuwt hij de gemeente. Bijvoorbeeld voor de antichrist. Hij roept ze ook op heilig te leven met het oog op de terugkomst van de Heere Jezus.

Aan het eind van de brief komen nog een paar vermaningen. Deze vermaningen zijn beslist niet negatief. Hij bedoelt met die vermaningen het allerbeste.

Die vermaningen in praktijk brengen, kunnen ze niet in eigen kracht. Daar hebben ze de Heere voor nodig. Vandaar het gebed: de Heere richte uw harten…

De Heere…

De Heere staat in deze bede voorop. Paulus weet dat het bij Hem vandaan moet komen. Alle hulp en zegen toen en nu. De Heere is de Eerste en de Laatste aan wie wij moeten en mogen denken in 2022.

Willen we dat, dat de Heere het voor het zeggen heeft in ons leven in 2022? Dat Hij onze Koning is?

Vanuit onszelf houden we liever zelf de touwtjes in handen. We hebben allemaal onze eigen B.V.

Wanneer de Heere ons aangeraakt heeft of aanraakt, is het gedaan met onze B.V. We leggen onze zaak in Zijn handen. Daar is het veilig. Juist in deze roerige tijden.  

Richte uw harten…

Hierbij moet je denken aan een schutter die zijn wapen richt op een doel. Of aan kinderen die heel gericht kijken naar het bord wat de juffrouw daarop schrijft. Of aan iemand die heel gericht en gespannen op z’n smartphone kijkt.

In de genoemde voorbeelden gaat de blik gericht één kant uit. Vanuit onszelf richten we ons overal op, behalve op de Heere. Zo zijn we 2022 ingegaan. Er is ook zoveel te zien. Je wordt er soms moe van. Neem alleen maar je smartphone. Gemiddeld kijken we daar 221 maal per dag op.

Om ons hart op de Heere te richten hebben we de Heere Zelf nodig.

Je kunt het vergelijken met een kind dat net een beetje beter begint te lopen. Het heeft dan de neiging om steeds de verkeerde kant op te lopen. Steeds moet je het kind weer omdraaien naar de goede richting.

Zo is het met ons. Zelfs al ben je gericht geworden op de Heere. Dan nog heb je de neiging de verkeerde kant op te lopen.

Hoe zien die mensen eruit wiens hart op de Heere gericht is? Dit zijn mensen die er verdriet van hebben dat hun hart niet helemaal op de Heere gericht is. Ze zien nog veel te veel moois buiten de Heere. Ze bidden: neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees (liefde) van Uw Naam.

Tot de liefde Gods…

Wanneer gaan we ons hart op de Heere richten in 2022? Als Hij ons aanraakt met Zijn liefde.

In deze woorden gaat het over de liefde Gods. Daarmee wordt bedoeld de liefde van God tot mensen en de liefde van mensen tot God. Liefde wekt tot wederliefde. Zie 1 Joh. 4:19.   

Als de Heere ons aanraakt met Zijn liefde, worden we klein voor Hem. Dan ben je verwonderd over het bewijs van Gods liefde. Hij heeft immers Christus gegeven aan liefdeloze mensen. We zeggen dan: Heere hoe bestaat het dat U met mij te maken wilt hebben. Zo’n zondaar.   

Als je dit kent of als dit gebeurt in 2022, heb je echt een gezegend nieuwjaar. Wat een liefde krijgen we dan tot de Heere. Het verrassende is dat we dan gaan klagen Hem zo weinig lief te hebben.

Echte liefde ontdekt het tekort aan liefde. Deze mooie liefdestrek wens ik je van harte toe in 2022.   

En tot de lijdzaamheid van Christus

Hoe kun je déze liefde volhouden in 2022? Je hart moet gericht worden op de lijdzaamheid van Christus. Lijdzaamheid betekent geduld, volharding oftewel uithoudingsvermogen of volhouden.

De lijdzaamheid van Christus is dus dat Hij het volgehouden heeft. Ook toen het heel moeilijk werd.

Toen Hij bijvoorbeeld aan het kruis moest en ging. Wat een uithoudingsvermogen.

Wat een liefde. Hij bad zelfs voor hen die Hem de dood injoegen.

Hoe heeft Hij dit allemaal kunnen volhouden? Zijn hart en oog was gericht op Zijn Vader.

Aan Hem klemde Hij Zich vast.  

Hoe kunnen we een leven met de Heere volhouden in 2022? Er is immers steeds zo veel wat ons zal heen en weer slingeren in 2022.

Hoe houdt een pasgeboren aapje het vol op de rug van z’n moeder? Ondanks dat z’n moeder van de ene tak naar de andere tak slingert? Het baby aapje klemt zich vast om de hals van z’n moeder.

Z’n pootjes klemt hij tegen het lichaam van z’n moeder. Hij is als het ware één geheel met z’n moeder. Je begrijpt m’n bedoeling met dit voorbeeld. 

Vanuit onszelf houden wij de Heere niet vast. Ik ga ervan uit dat je dit weet. Om Hem vast te houden, is een ingrijpen van Boven nodig. De wedergeboorte. Daardoor wordt ons hart op de Heere gericht.

Ik hoop dat je dit kent. Hoe houd je het dan vol in 2022? Door je door het geloof vast te klemmen aan Christus. Door daardoor één te zijn met Hem. Ook, ja juist als het moeilijk en moeilijker wordt in 2022. Als je heen en weer geslingerd wordt.

Je kunt het ook vergelijken met een klimplant. Die hecht zich vast aan de paal waartegen hij groeit. Hij groeit er helemaal omheen.

Door in de liefde Gods te blijven, krijg je geestelijk uithoudingsvermogen. Maar dit doe je door je hart te richten op de liefde van God in Christus. ‘Slinger’ je om Christus. Je blijft in jezelf een ‘arme’ zondaar. Een arme van geest die het alleen van genade moet hebben.  

Toch heb je zo een doelgericht leven in 2022. Dan heb je een rijk leven.

Christus’ oog was ook gericht op de eeuwige heerlijkheid die aanstaande was. Daarom hield Hij het ook vol. Richt dan in 2022 niet alle blikken op de omstandigheden. Die zijn vaak moed benemend.

Maar richt je blik naar waar Christus is in de eeuwige heerlijkheid. Dat geeft lijdzaamheid. Dat geeft uithoudingsvermogen.

Waarop is je hart gericht? Nog niet op Gods liefde? Nog niet op het geduld van Christus? Kijk dan eens aan het begin van 2022 in Zijn vriendelijke ogen. Hij gunt jou een werkelijk gezegend jaar.

Bid: open mijn hart voor U zoals Uw hart open staat voor hopeloze gevallen.

Van harte zo’n gezegend 2022 toegewenst. Dat is een doelgericht leven, op Christus gericht.