Eén ding n.a.v. Lucas 10 : 42a

 

Samenvatting toespraak zondagmorgen 13-3-2022. Voorganger evangelist Johan Krijgsman.

M 06-83571391. Thema van de toespraak: ‘Eén ding’  n.a.v. Lukas 10:42.

Eén ding. Als we niet meer hadden om ons druk over te maken? Wat zou ons leven eenvoudig zijn.

We weten wel beter. We zijn druk met vele één-dingen. Appen, mailen, telefoneren, werken, sporten. Als we niet oppassen worden die vele één-dingen, vele-ondingen.

Ook de Bijbel kent één-dingen. Ik noem er zes: Ps. 27:4; Ps. 62:12; Mark. 10:21b; Luk. 10:42;

Joh. 9:25b en Filipp. 3:14. De tekst van vanmorgen is er één van. In welk verband staat die tekst?

Naar Jeruzalem

Zoals altijd is Jezus op weg. Nu naar Jeruzalem. Zie Lukas 9:51; Luk. 13:22.

De stad waar Hij bewust heengaat om gekruisigd te worden. Dat ene ding stond Hem voor ogen. Waarom? Om te helen wat wij kapot gemaakt hebben door onze zonden. Dat is ook één ding. Dat is een onding. Door die ene breuk krijgt God niet meer de eer en zijn wij verloren. Voor eeuwig. 

Tijdens Zijn reis bezoekt Hij zijn vrienden Martha en Maria in Bethanië. Martha ontvangt Hem hartelijk. Mooi is dat als je Jezus hartelijk ontvangt. Heb jij dit al gedaan als je Zijn Woord hoort? Hij klopt op de deur van je hart. Wat doe je daarmee? Lijk je op Martha?

Al snel is iedereen één en al oor voor de woorden van Jezus. Jezus heeft één ding te zeggen.

Dat ene ding werkt Hij altijd uit in twee punten: Zonde én genade of schuld én vergeving.

Ook Martha’s zus Maria en Zijn discipelen zitten te luisteren. 

Wat een zegen als je zo eensgezind naar dat ene Woord van Jezus luistert. De zegen wordt nog groter als de Heilige Geest Zijn Woord zegent. Dan wordt dat ene ding in twee punten, werkelijkheid. 

Een dienende Jezus

Op een gegeven moment staat Martha op. Er moet ook nog gewerkt worden. Een maaltijd bereid worden. Je kunt Jezus en Zijn discipelen niet zonder wegsturen. Een echte christen is gastvrij.

Martha draaft. Maria en Zijn discipelen zitten aan Jezus’ voeten. Eén en al oor.

Jezus is dienend bezig. Daar is Hij voor gekomen. En Hij geeft Zijn ziel tot een rantsoen (losprijs) voor velen (Mark. 10:45). Met dat ene ding is Hij druk. Dat is gevende, eeuwige liefde.  

Martha is druk met de aardse maaltijd. Jezus is ‘druk’ met de geestelijke maaltijd. Dat is Zijn eten en drinken. Maria en de discipelen krijgen door de Heilige Geest geestelijk brood. Wat heerlijk is dat.

Allemaal zijn ze bezig met één ding in dat huis. Wat een contrast. Waarmee ben jij nu bezig?

Bij het ene ding waar Martha mee bezig is, komt nog een ding: irritatie. Dus zonde.

Jezus is bezig met Zijn ene ding, dienen. Dan komt Martha tot Jezus met haar ding.

Je mag met je ding tot Jezus komen. Je mag Hem alles vertellen. Zul je het onthouden?

Martha gooit haar ding eruit. Heere: terwijl ik draaf doet Maria niets. Zeg dat ze mij moet helpen.

Als een ding, meerdere dingen worden, worden we irritant en onredelijk. Voel je je aangesproken?

Jezus reageert anders dan Martha gedacht en gehoopt had. Heel liefdevol en ernstvol. Zo is Hij.

Martha, Martha, wat ben je overbezorgd. Wat ben je onrustig. Eén ding is nodig. Jouw dienen is van voorbijgaande aard. Mijn dienen is van blijvende waarde. Dat begrijpt Maria. Daarom luistert ze.

Gastheer

Begrijpen wij dat Jezus’ dienen van blijvende waarde is? Niet wat jij voor Jezus doet, maar wat Hij doet. Hij is niet van ons dienen gediend. Wat een irritante én bevrijdende levensles voor ons.

Jezus wil in jouw levenshuis één ding: Gastheer zijn en blijven. Hij kan niets met Martha’s die zelf willen dienen. Die heel druk zijn voor Hem. Soms met de beste bedoelingen. Dit is een heilloze route. Zo sta je een dienende Gastheer in de weg. Wat een verdriet geeft dit. Herken je dit?

Een ding is nodig: zitten aan Zijn voeten. Zijn Woord horen. Laat Hij Gastheer zijn in je leven.

Als je door Zijn Geest jouw dienst uit handen geeft, komt Hij ín je wonen. Eén ding leer je dan: bij mij is het één doffe ellende. Eén ding schiet over: De Gastheer Jezus. Al het andere breekt Hij af. 

Maak je niet druk om vele een-dingen. Concentreer je op dit ene ding dat Jezus aanraadt. Dit is waardevast. Niet onderhevig aan inflatie. Hem Gastheer laten zijn geeft perspectief op eeuwig goud.

Na deze ontmoeting is Jezus verder getrokken naar Zijn kruis. Eén ding staat Hem voor ogen: Zijn Vader dienen. Zo krijgt Vader Zijn kinderen terug. Die willen één ding: Vader eeuwig dienen uit liefde.