In de schijnwerpers n.a.v. Joh. 14:26 en Joh. 16:14

 

Samenvatting toespraak zondagmorgen 15-5-2022. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman.

M: 06-83571391. Thema: ‘In de schijnwerpers’ n.a.v. Johannes 14:26 en Johannes 16:14.

Over een paar weken is het Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Ter voorbereiding denken we na over Johannes 14:26 en 16:14. Deze teksten gaan over de Heilige Geest. Met de Vader en de Zoon is Hij van eeuwigheid de Drieenige God.

Geestesgaven

In sommige kringen wordt veel over de gaven van de Heilige Geest gesproken. Dit kan ten koste gaan van het spreken over de Vader en de Zoon. Geestesgaven zijn belangrijk, maar mogen niet alle nadruk krijgen. Ik bedoel het volgende. Die geestesgaven kun je vergelijken met cadeaus.

Als je cadeaus krijgt, zijn de cadeaus toch niet belangrijker dan de gever. Dan vlieg je toch de gever om de hals om te bedanken. Die staat op de voorgrond en niet de cadeaus. 

De Heilige Geest wil niet Zichzelf en de geestelijke zegeningen - de geestelijke cadeaus - op de voorgrond zetten. Hoe mooi en belangrijk ook. Hij wil Jezus op de voorgrond zetten. Dan de gaven.

In dit verband zegt Jezus van de Heilige Geest: Die zal Mij, de Grote Gever van Zichzelf, verheerlijken.

Jezus is Immánuël. Dit betekent: God met ons (Mattheüs 1:23). In Jezus is de Gróte Gever, God de Vader, met ons. Die wil de eer ontvangen.

Verlicht

In sommige plaatsen wordt de kerktoren ’s avonds verlicht. Sterke schijnwerpers verlichten de toren. Van veraf zie je de toren al. Prachtig. De schijnwerpers zelf zie je nauwelijks. Alle aandacht wordt door de schijnwerpers getrokken naar de toren die ze verlichten.

De Heilige Geest lijkt op deze schijnwerpers. Hij doet niets liever dan Jezus in het volle licht zetten. Hem verheerlijken zoals Johannes zegt. Hem in de schijnwerpers zetten.

Lied

Als een radiozender de hele dag hetzelfde lied uitzendt, worden we het zat.

De Heilige Geest zendt de hele dag hetzelfde lied uit. Hij zingt in de Bijbel steeds over de Heere Jezus.

Hij zingt steeds: Zie op Jezus en niet op jezelf. Zoek je hulp buiten jezelf bij Christus.

Hij zorgt ervoor dat je dit lied niet zat wordt. Wel dat je met meer verlangen gaat luisteren naar Zijn lied over Christus. Je krijgt ook steeds meer afschuw van en over je eigen ‘lied’. Je zonden.

Sterker christen worden

Misschien heb je dat ook weleens. Je hebt geloof ontvangen. Je weet hóe de Heilige Geest dat geloof gaf. Vanuit jouw inktzwarte achtergrond door je zonden, zette Hij op Zijn tijd Jezus in de schijnwerpers. Daardoor zag je iets van Zijn heerlijkheid en jouw walgelijkheid. Je kon op dat moment niet anders dan Hem door het geloof aannemen. Maar je voelt je nog zo zwak in het geloof. Je wilt graag met meer zekerheid Jezus volgen. Hem meer belijden. Hem in de schijnwerpers zetten voor anderen. Hoe meer je je inspant, hoe meer het je bij de handen afbreekt. Je haalt van alles uit je ‘geestelijke’ kast. Luister. Een sterker christen word je niet door zélf van alles te proberen.

De Heilige Geest wil je meer Godskennis en zelfkennis geven. Hij wil je álles leren. Niet alleen hóe je tot bekering en geloof komt, maar juist ook hoe je sterker wordt in het geloof.

Een punt om te onthouden: een sterker wordend christen gaat meer eigen geestelijke zwakheid en zondigheid beleven. Christus wordt belangrijker voor hem. Met Hem en voor Hem wil hij leven.  

Worstelaars

Gelovigen lijken nog teveel op worstelaars. Die doen er alles aan, als ze onderliggen, weer boven te komen. Zo willen ze de andere worstelaar overmeesteren.

Zo zijn gelovigen vaak aan het worstelen met de Heilige Geest. Als Hij hen ‘onder’ heeft gebracht, doen ze er alles aan om weer boven te komen. Met andere woorden: zichzelf in de schijnwerpers zetten. Dit is onze ‘oerzonde’. Daar doen we de Heilige Geest verdriet mee.   

In plaats dat ze het Hem gewonnen geven, jagen ze Hem zo de deur uit. Zo eren ze Hem niet.

Kom, geef je over aan de leiding van de Heilige Geest. Hoe dit moet? Ook dit wil Hij je leren.

Persoon

De Heilige Geest wil ook als Persoon ín je wonen. Hij wil coachen en leiden. Pas op dat je deze Persoon met Zijn schijnwerpers niet dooft en verdriet doet door je zonden.

Als Persoon weet Hij ook al je zonden. Toch haakt Hij niet af. Wat een wonder. Dit wonder wordt steeds groter. Je weet immers wie je bent en blijft: zondaar. Daartegenover staat de eeuwige trouw van de Drieenige God. Leef biddend door de Geest om de Geest naar de Pinksterdagen. Amen.