Middagpauzedienst - Eindeloos gelukkig - Lukas 1:33b.

Middagpauzedienst in de Engelse Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam.

Alle-Dag-Kerk. Woensdag 7-12-2016. Thema: ‘Eindeloos gelukkig’ n.a.v. Lukas 1:33b.
Voorganger evangelist Johan Krijgsman. Tel. 06-83571391. www.bijsimondelooier.nl

In ‘roddelbladen’ staan vaak verhalen over sterren uit de filmwereld. Vooral hun privéleven wordt breed uitgemeten in tekst en foto. Dan gaat het vooral om hun relaties die vaak veelvuldig en veelkleurig zijn. Die ‘sterren’ schijnen eindeloos gelukkig te zijn. Schijnen zeg ik, want meer dan schone schijn is het niet. 

Geen ster
De Bijbel kent ook z’n mooie en minder mooie verhalen. Achter elk verhaal zit een geschiedenis. Dwars door onze leugenverhalen, gaat Gods verhaal, Zijn geschiedenis door. 
Mensen die voor ons niet meetellen, tellen voor Hem dubbel. 

Afgebrand en afgedankt
Straks met oud en nieuw wordt er weer veel vuurwerk afgeschoten. Vuurwerppijlen gaan de lucht in en schitteren even. Daarna vallen ze verbrand en wel op de grond. Afgebrand en afgedankt.
Afgebrand en afgedankt. Zo is het vaak met ‘sterren’ van deze tijd. 
Wie weet over 100 jaar nog wie Max Verstappen was? De reizende ster in de Formule 1 klasse? 

Rijzende ster  
De Heere maakt van eenvoudige mensen ‘rijzende sterren’. Zoals bij Maria.
Wie heeft nog nooit van moeder Maria gehoord? 
Haar naam is bekend bij moslims en christenen. Wat een ster. 
Toen zij leefde was dat anders. Zij was geen ster. Integendeel, het was een eenvoudig meisje. 
Maar God koos haar uit om de moeder van Zichzelf te worden. In Jezus gaf God immers Zichzelf. 
Maria krijgt in al haar eenvoud hoog bezoek vanuit de hemel. God stuurt een engel naar haar.  
In Gods Naam hoort ze dat ze de moeder van Gods Zoon zal worden. 
Eén en al oor en gehoorzaamheid, accepteert ze deze hemelse boodschap in geloof. 
Ze knielt in geloofsgehoorzaamheid. Zo gaat dat in het Koninkrijk van God de Vader. 

In deze wereld schiet je als een pijl omhoog als je naam maakt. Kijk naar Swen Kramer.  
In Gods Koninkrijk gaat het net andersom. Als Hij je laat rijzen, ga je diep door de knieën en aanbidt Hem. Je kunt het niet begrijpen dat Hij met jou te maken wil hebben en je nooit zat wordt. 

Zijn Koninkrijk
Maria’s Zoon Jezus zal eindeloos zijn in woord en daad. Overal oefent Hij Zijn invloedssfeer uit. 
De meeste mensen zien dit niet of willen dit niet erkennen omdat ze het niet begrijpen. 
Vragen als: ‘als er een God is, waarom is het dan zo’n puinhoop’?, worden gesteld. 
Intussen vergeten ze dat we er zelf zo’n puinhoop van hebben gemaakt. 
Wij zijn immers bij Vader weggelopen. Dat is nog eens zonde.
Een kind van twee dat van huis wegloopt, loopt op den duur te ver en verdwaalt.
Wij zijn dat kind van twee jaar. Wij zijn hardnekkig van Huis weggelopen. We komen nooit meer terug. Vader heeft Zijn Zoon achter ons aangestuurd om ons terug te roepen. 
Als dat geen liefde is, weet ik het niet meer.

We kunnen druk zijn met van alles en nog wat. Jezus geeft ons het dringende advies eerst Hem te zoeken. Die zoekt, zál vinden (Mattheüs 7:7). Beloofd is beloofd.  

Eindeloos gelukkig
Aan Christus’ Koningschap zal geen einde komen. Aan het presidentschap van Trump wel. 
In de oorspronkelijke taal wordt voor einde het woord ‘telos’ gebruikt. 
Daarin lees je ons woord telescoop. Als je door een telescoop kijkt, lijkt er geen einde aan te komen van wat je ziet. Zo is het met de liefde die Christus heeft tot Zijn kinderen. 
Deze liefde heeft geen begin en einde. Christus’ kinderen zijn eindeloos gelukkig. 

Christus maakt Zijn kinderen ook eindeloos gelukkig in Zijn eindeloze Koninkrijk. 
Aan de koninkrijken van deze wereld komt een einde. 
Alles wijst erop dat dit einde weleens heel snel nabij kan zijn. Zijn Koninkrijk kent geen einde. 
Wat een perspectief biedt dat voor Zijn kinderen.

Ben je nog geen burger van Zijn Koninkrijk? Sta je nog ingeschreven in het rijk van de duivel? 
Doe er dan alles aan om ingeschreven te worden in de registers van Zijn Koninkrijk. 
Er is nog steeds plaats. 
Christus is niet alleen Koning, maar ook Ambtenaar van deze burgerlijke stand. 
Hij schrijft je in. Hij zorgt er ook voor dat je integreert in Zijn Koninkrijk.  
Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. 
Die is eindeloos gelukkig. Daar volgt maar één woord op: Amen.