Genezing op afstand 1 - Johannes 4:43-54

Samenvatting toespraak zondagmorgen 6-5-2018. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.
Thema toespraak: ‘Genezing op afstand 1’  n.a.v. Johannes 4:43-54

Afstandsbediening
Afstandsbediening, wie gebruikt hem niet? Met onze smartphone kunnen we ook steeds meer dingen op afstand bedienen. Wat een techniek. Wat kunnen we veel. Eén ding kunnen we niet: met onze afstandsbedieningen zieken genezen. Dat zullen we nooit onder de knie krijgen. 
Er is er Een Die dit kan en daar geen moeite mee heeft. Dat is Jezus. Hij kan werkelijk alles. 
Het is voor Hem maar een fluitje van een cent. 
Kleine kinderen zeggen weleens: mijn vader kan alles. Ze menen dit. Ze kijken hoog tegen vader op.
Kinderen van de Heere zeggen ook: Mijn Vader kan alles. Dat menen ze uit de grond van hun hart. 
Ze kijken hoog tegen Vader op. Ze weten dat Hij zelfs mensen op afstand kan genezen. Daar hebben ze niet alleen ervaring mee, maar ze lezen zulke geschiedenissen ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Johannes 4:43-54. Daar gaat het over een zieke zoon van een officier. Deze zoon wordt door Jezus op afstand genezen. We luisteren ernaar in twee toespraken. Bid dat het je raakt. 

Verband van de geschiedenis
De apostel Johannes zet deze geschiedenis op een bepaalde plaats neer. Wat ik bedoel? 
Voor deze geschiedenis gaat het over de bekering van de Samaritaanse vrouw. 
Samaritanen hadden als godsdienst een mengeling van God en afgoden. Een echte Jood moest daarom niets van de Samaritanen hebben. Juist dit soort mensen zoekt Jezus op.  
Deze Samaritaanse vrouw staat ook nog eens bekend als een vrouw van lichte zeden. Ondanks dat is ze onder de indruk gekomen van Christus’ liefde voor haar. Daarover spreekt ze tegen haar stadsgenoten. Die mensen raken daar zo van onder de indruk dat ze tot geloof komen in Christus. 
Een vraag: spreek jij tot anderen ook zo over de liefde van Christus? Je ziet wat een uitwerking dat kan hebben. Of kun je niet vanuit je hart over de liefde van Christus spreken? Wat erg. Dat ligt niet aan Christus, maar aan jou. Hij biedt Zijn liefde aan. Zoek Zijn stem te kennen in de Bijbel.
Voor de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw brengt Jezus een Joods theoloog tot bekering en geloof. Het is Nicodémus. We hebben daarover al meer gesproken en hopen dat nog eens te doen. 

Zaligmaker van de wereld
In dit bijbelgedeelte ontmoet Christus een officier uit de provincie Galilea. Hij is in dienst van koning Herodes. 
Zie je de lijn die de apostel Johannes neerzet? Jezus ontmoet allerlei mensen. Van een strenge Joodse theoloog gaat hij naar iemand van lichte zeden met een mengeling van godsdienst. Daarna is Christus werkzaam in Galilea. Daar woonden veel heidenen. 
Wat betekent dit? Daarmee laat Hij zien dat Hij een Zaligmaker van allerlei soort van mensen is. 
Een Zaligmaker van de wéreld zoals Hij Zelf zegt in Johannes 3:16. Jezus brengt in praktijk wat Hij Zelf leert. Dit betekent uiteraard niet dat de hele wereld door Christus gered wordt. Wie dan wel? Die door de ‘wind’, de actie van de Heilige Geest, in Jezus gaan geloven. 
Als je op een surfplank de wind in het zeil hebt, word je een richting uitgeblazen. Zo moet je ook op de ‘surfplank’ van je leven de wind van Gods Geest in je laten blazen. Anders gezegd: houd het ‘zeil’ van het gebed omhoog. Dit ‘zeil’ van het gebed is het middel om tot geloof te komen (Mattheüs 7:7).

Naar Kana
Na twee dagen in Samaria geweest te zijn, gaat Jezus naar de noordelijke provincie Galilea. Een tocht van bijna 80 kilometer. Als Jezus in het Galilese plaatsje Kana gekomen is, wordt dat snel bekend. 
De mensen zijn nog enthousiast over de wonderen die ze van Hem gezien én gehoord hebben. 
In Kana heeft Jezus zelfs Zijn eerste wonder gedaan: water in wijn veranderd. Dat wonder is wijd en zijd bekend geworden. 
Dat Hij in Kana is, wordt zelfs bekend in Kapérnaüm. Een plaats zo’n 30 kilometer van Kana aan het meer van Galiléa. In Kapérnaüm woont onze officier en zijn zoon is ernstig ziek. Hoge koortsen slopen zijn krachten. Hij heeft al heel wat afgedokterd voor zijn zoon. Maar het wordt eerder erger dan beter met hem. Hij ligt op sterven. Wat een ernstige situatie. Deze vader, deze officier, weet zich geen raad. Als hij hoort dat Jezus in Kana is, bedenkt hij zich geen moment en gaat naar Kana. Hij heeft er een reis voor over van 30 kilometer. In die tijd een hele onderneming.
Maar wat wil je als je zoon op sterven ligt? Dan heb je er alles voor over dat je jongen gezond wordt.
Ouders: je kunt die man toch begrijpen? Je bent nog liever zelf ernstig ziek dan één van je kinderen. Dat sloopt je. Je hebt er alles voor over dat ze weer beter worden. 

Van Jezus gehoord 
Deze officier doet het beste wat je maar kunt doen. Als hij hoort dat Jezus in Kana is, gaat hij met zijn zorgen naar Jezus. Hij bidt Jezus dat Hij met hem meegaat en zijn zoon gezond zal maken. 

Wat een krediet heeft deze man op Christus. Hij weet zeker dat Jezus zijn zoon gezond kan en wil maken. Waarom weet hij dat zo zeker? Hij heeft gehoord van het wonder dat Jezus in Kana water in wijn veranderde. Dat van Jezus horen heeft door de Geest geloof en verwachting bij hem opgewekt. 

Ook jij hoort van de Heere Jezus. Misschien vandaag voor het eerst. De Heilige Geest wil de gehoorde woorden over Jezus bij je naar binnen brengen. Net zoals dit bij deze officier gebeurde.  
Zeg niet dat er geen wonderen meer gebeuren. Ongelovige medici staan soms voor raadsels als ten dode opgeschreven patiënten genezen. Dan erkennen ze dat er een wonder van Boven is gebeurd. 
Jij hoort nu van Jezus. Wat doet dat met je? Ga je net als deze officier met dat Woord over Jezus naar Hem? Letterlijk kan dat niet meer. Maar breng de gehoorde woorden over Christus bij Hem terug d.m.v. het gebed. Zeg tegen Hem: Heere ik hoor dat U alles kunt en gewillig bent om iedereen te helpen. Dat U graag zonden vergeeft. Doe dan wat ik over U hoor. Dat deed deze officier ten diepste ook. Zeg niet dat je te slecht bent voor Jezus. Hij er is voor mensen uit alle lagen van de bevolking. 

Voorbeeld
Waarom staat deze geschiedenis van de stervende jongen met zijn vader in de Bijbel? 
Daar hopen we een volgende keer meer van te horen. Voor nu twee lessen.  
Die vader is een voorbeeld voor ons. Hij had gehoord van Jezus. Daarom bracht hij de nood van zijn zoon bij Jezus. Laten wij dat ook doen met onze kinderen. 
Heb je geen kinderen? Breng dan de zorgen van jezelf en anderen door het gebed bij Christus.  
Die vader was overtuigd van de macht en de gewilligheid van Jezus. Twijfel toch nooit aan de macht en gewilligheid en liefde van deze Zaligmaker der wereld. Hij doet niets liever dan zondaren ontvangen die met berouw tot Hem komen. Of mensen genezen die het van Hem verwachten.

Ziekte
Ziekte is een gevolg van onze breuk met God. Van onze zonden. Vóór die breuk was er geen ziekte, ellende en dood. Ons leven klonk als een klok voor onze Schepper. 
Het klonk zoals een pianist in het concertgebouw een sonate van Beethoven speelt op een vleugel. Geen dissonant te horen. Prachtig. Maar laat deze pianist die sonate eens op een valse en niet goed werkende vleugel spelen. Het klinkt voor geen meter. Zo vals - letterlijk en figuurlijk - is ons leven na onze breuk met God. We brengen alleen maar dissonanten voort. Geen opknappen aan. 
Heb je er last van? De Heilige Geest wil ons leven weer afstemmen op Boven. Dat doet Hij met de stemvork van Zijn Woord en liefde. Hij brengt dan ons leven op toonhoogte. Steeds meer.   

Het ‘gebed’ van God
Deze vader bad Jezus met hem mee te gaan om zijn zoon te genezen. God dé Vader bidt je om je gééstelijk te laten genezen door Jezus Christus. De apostel Paulus zegt in naam van God de Vader: ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus’ wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus’ wege: Laat u met God verzoenen’ (2 Korinthe 5:20). De officier bad tot Christus. God bidt jou om de vergeving van je zonden in Christus’ naam te ontvangen door het geloof in Zijn kruisoffer. 
Dat wordt bedoeld met: laat je met God verzoenen. Wat een ongelofelijke liefde. Wat is jouw antwoord op Zijn gebed? Amen.