Over liefde gesproken - Joh. 3:16 

Woensdag 26-12-2018, 2e kerstdag. Engels Hervormde Kerk, Begijnhof Amsterdam. 
Voorganger evangelist Johan Krijgsman. M: 06-83571391.
Thema: ‘Over liefde gesproken’ n.a.v. Joh. 3:16 

‘All you need is love’. ‘Alles wat je nodig hebt is liefde’ 
Wie herkent deze hit van de Beatles niet? 
Robert ten Brink is er druk mee deze dagen op RTL 4. 
Vandaag de dag wordt er zo en zo veel over liefde gesproken, geschreven en gezongen. 
Het kan niet op! Alles wat de klok slaat is liefde.  
Ook in de reclamewereld heeft men het over liefde. Zoals begin deze maand de reclame: Stop aids. Uit liefde voor alle liefdes. Op zich een liefdevolle oproep. 

Toch, ondanks dit alles lijkt het wel dat échte liefde steeds meer gaat ontbreken. 
Echte liefde komt immers uit in hartelijke trouw en innerlijke verbondenheid.
Déze liefde gaat meer en meer ontbreken.

Waar echte liefde gaat ontbreken, komen er brokken. 
Hoeveel scheidingen zijn er niet? Hoeveel gezinsdrama’s zijn er niet?
Hoe komt dit toch? 
Het zit vooral vast op eigen belang. Op egoïsme. Op onszelf gericht zijn.
Als ik maar aan m’n trekken kom. Als ik het maar goed naar m’n zin heb. 
Als dit je instelling is, dan komt er een moment dat je op elkaar bent uitgekeken. 
Dan kun je beter maar niet trouwen. Je weet maar nooit hoe lang het goed gaat…

Hoe komt dat toch? Bij de eerste mensen ging het al verkeerd. 
Adam verbrak de liefdesrelatie met zijn God. 
Maar op datzelfde moment ook met zijn vrouw Eva.
Hij duwde haar meteen van zich af en gaf haar de schuld van alles. 
Hij durfde zelfs God de schuld te geven. 
Kijk, daar ligt het begin van ons egocentrisch bestaan.
Wat moeten we in zo’n wereld?
Hoor het Evangelie, de blijde boodschap, tegen deze zwarte achtergrond.

God is heel anders dan wij. Hij is niet egocentrisch. 
Hij nam niet, maar gaf. Daarmee bewijst Hij Zijn liefde. 
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad…
Niet aan een goede wereld vol liefde, maar aan een wereld van haat, egoïsme en doodslag.  
Hoe is dit mogelijk? Wie zou zoiets doen?

Dit is nu liefde van één kant. 
Dit is onbegrijpelijke, onuitsprekelijke, ongehoorde, onbaatzuchtige en ongelofelijke liefde.  
Liefde om Gods welbehagen. Met andere woorden: voor mensen die Hij liefheeft.  

Over liefde gesproken…We kunnen onze oren bijna niet geloven. 
Door de liefdeloosheid zijn we allemaal heel wantrouwend geworden. 
Daarom hebben we zo’n moeite om deze boodschap van Gods liefde te geloven. 
Het is bijna te mooi om waar te zijn. 

Echte liefde is niet nemen, maar geven én bewijzen. Dat heeft God gedaan. 
Hij gaf in de kerstnacht Zijn enige lieve Zoon aan en tot redding van deze wereld. 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft

Dit is toch niet voor te stellen? Nee, dit is alleen maar te geloven. Daarom volgt er: ‘opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ 

Met Kerst gaat het dus ook om het geloof. Ja, in het geloof gaat het om het échte geloof. 
Niet een soort geloof van: Ik geloof het wel. 
Of het zal wel, maar een geloof dat voor Gods liefde valt. 
Een geloof dat helemaal vertrouwt op dit Woord van God.
Een geloof dat z’n liefdeloosheid aan God belijdt. 
Toch kan dit geloof niet bij God vandaan blijven.  

Weet je wat echt geloof doet? 
Het gaat als een berouwvol zondaar tot Gods Kerstgave die Hij gaf in Jezus. 
Geloof is ogen dicht en oren open houden. 
Alleen maar luisteren naar wat God te zeggen heeft.
Ook al zie ik het niet zitten, toch maar luisteren: 

Alzo lief heeft God de wereld gehad…
Die wereld kom ik vanbinnen bij mezelf tegen. Wat een puinhoop. Toch maar luisteren… 

Dit geloof kunnen we elkaar niet aanpraten. Gelukkig niet. Nee, het is Gods gave. 
Omdat het een gave is, wil Hij het ons geven. Zomaar voor niets. 
Kijk niet op de omstandigheden, maar kijk omhoog. Daar waar Jezus is.
Hij zal ervoor zorgen dat al die mensen die Hij liefheeft, gaan geloven. 
Geloof jij dit al?

Niet geloven is verderven, is verloren blijven en verloren gaan. Wat afschrikkend!
Wel geloven is eeuwig leven ontvangen. Wat een genade!
God de eer geven omdat Hij jou liet geloven. Wat een wonder.

Hij doet nu een klemmend beroep op iedereen om dit Woord te geloven.
Hij komt er Zelf aan te pas met Zijn Heilige Geest om jou dit geloof te geven.  
Makkelijker kan toch niet? Wat een liefde. 

Echte liefde is…God danken voor Zijn onuitsprekelijke gave. Voor Jezus.
Over liefde gesproken? Inderdaad we zijn ermee begonnen: All you need is this love.
Alles wat je nodig hebt, is déze liefde. 
Dan heb je het over Gods Kerstgave. Over Jezus. Amen.