Video: Toespraak Bijbeluur zondagmiddag 29 maart 2020

Vragen bij Toespraak Zondagmiddag 29-03-2020

Psalm 91: 9-16

  1. De dichter van Psalm 91 heeft angst. (vers 3 en 6). Herken je dit? Wat doe je met deze angst? Wat doet de dichter met zijn angsten?
  2. Als de HEERE je Toevlucht is (vers 9), welke beloften uit de Psalm worden dan gegeven? Ervaar je dit ook? Waarom zou dat wel/niet zo zijn?
  3. Engelen zijn gewillige dienaren van God. Ze staan klaar om Gods wil te doen. Ze bewaren Gods kinderen. Kun je voorbeelden vanuit de Bijbel noemen waar God Zijn engel(en) zond en Zijn kind ondersteunde? Mocht je dat zelf wel eens ervaren?
  4. Is de HEERE jouw Schuilplaats? Wat is je diepste verlangen? Betekenen vers 15 en 16 ook iets in je leven?