Live toespraak Bijbeluur zondagmiddag 19 april om 15:00 uur

Bekijk de toespraak door op deze link te klikken

De toespraak is te bekijken op 19-4 om 15:00 uur 

Vragen:

 1. In de toespraak hoorden we dat wij ons hart op slot hebben gedaan voor God en voor Zijn Woord. De Bijbel is dan een gesloten Boek en we houden Jezus buiten de deur.
  Het begin hiervan ligt in de zondeval (Genesis 3) 
 • Herken je dit in je leven? 
 • Is hier verandering in gekomen? Zo ja, hoe kwam dat? Zo niet, kan dat veranderen en hoe?

Voor vraag 2 en 3 kun je een Bijbel met uitleg of een Bijbel met kanttekeningen gebruiken. Heb je die niet, dan kun je de Bijbel met kanttekeningen ook op internet vinden: https://statenvertaling.nl/index.html

 1. Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben de Deur’ (Johannes 10:9)
  Deze tekst heeft alles te maken met Johannes 14:6: ‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.’
 • Wat betekent het dat Jezus de Deur is? 
 1. Johannes schrijft namens God een brief aan de christenen in Filadelfia. God zegt tegen hen: ‘Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten.’ (Openbaring 3:8)
 • Wat betekent deze tekst? 
 1. Kun je vraag 2 en 3 met elkaar verbinden? Hoe heeft dit met elkaar te maken?
 2. Persoonlijke denkvraag: Heeft Jezus je hart geopend en ken jij de vrede door Zijn werk als Zaligmaker, in je hart?