Live toespraak zondagmiddag Bijbeluur 14 juni

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 14 juni om 15:00 uur

Vragen bij Bijbeluur: De weg…

  1. Als in het Bijbelboek Handelingen gesproken wordt over ‘de weg’ dan gaat het over het Evangelie. Je zou kunnen zeggen dat je het Evangelie tot uiting komt in de christelijke leer en het christelijke leven. Welke van de twee wordt er bedoeld in de onderstaande Bijbelteksten?
  • Handelingen 9:2
  • Handelingen 19:23
  • Handelingen 22:4
  1. Welke les kun je leren van Aquila en Priscilla?
  • Leg een verbinding naar artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en naar artikel 9 van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

ARTIKEL 28 NGB

De roeping om deel te nemen aan de kerk

Wij geloven dat niemand, welke maatschappelijke positie of status diegene ook heeft, zich afzijdig mag houden van de christelijke gemeente om op zichzelf te blijven.

In de kerk komen immers alle mensen bijeen die behouden worden, want buiten de kerk is de echte zaligheid niet te vinden.

Daarom moet iedereen zich bij de kerk aansluiten om een gemeenschap en een eenheid te vormen.

Alle leden onderwerpen zich aan haar onderwijs en leiding en buigen onder het gezag van Jezus Christus

Als ledematen van één lichaam dienen ze elkaar in de opbouw van het geloof, volgens de gaven die God aan iedereen heeft gegeven.

ARTIKEL 9 Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen

  1. In Johannes 14:6 zegt Jezus: ‘Ik ben de Weg’.
  • Wat bedoelt Jezus hiermee?
  • Is het hetzelfde om dit te ‘weten’ of om te ‘geloven’?